Vlaamse regering erkent nachtvorst en droogte als landbouwrampen, Boerenbond reageert tevreden

De Vlaamse regering heeft de nachtvorst in april en de aanhoudende droogte van april tot juni erkend als landbouwrampen. De erkenning heeft een kostprijs van 60 miljoen euro en de budgettaire impact wordt gespreid over 2018 en 2019. De Boerenbond reageert tevreden op de beslissing.

Minister Schauvliege had eerder de procedure voor de erkenning als landbouwramp opgestart. De Vlaamse regering heeft nu het licht op groen gezet zodat de getroffen landbouwers een deel van hun oogstverlies kunnen recupereren via het Vlaams Landbouwrampenfonds.

Bij de vorstschade komen fruitteelt, sierteelt, notenteelt, boomkwekerij en wijnbouw in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bij de droogteschade komen groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Volgens minister Schauvliege wordt de budgettaire impact van de dubbele erkenning geraamd op 60 miljoen euro. Die impact zal gespreid worden over de jaren 2018 en 2019. "Zo kan ik de verliezen op de Vlaamse landbouwbedrijven deels compenseren. Ik heb mijn diensten opgedragen om prioriteit te geven aan de afhandeling van deze schadedossiers, zodat de betalingen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd", zegt Schauvliege.

"Signaal van erkenning"

Zodra de besluiten in het Staatsblad zijn verschenen, hebben de getroffen landbouwers drie maanden de tijd om een schadeaanvraag in te dienen bij het Departement Landbouw en Visserij.

De Boerenbond reageert in een persmededeling tevreden op het nieuws. "De erkenning tot landbouwramp van de droogte en de vorst is een signaal van de Vlaamse regering dat ze erkent dat de land- en tuinbouwsector een economische sector is die de productieomstandigheden niet volledig onder controle kan hebben", zegt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond.

Meest gelezen