ABVV: Geen staking in privésector op 10 oktober, wel solidariteitsacties

De socialistische vakbond ABVV roept de Vlaamse bedrijven niet op om mee te staken op 10 oktober. Op die dag plant de socialistische ambtenarenbond een staking bij onder meer de NMBS en de openbare diensten. Er komen in de privésector wel solidariteitsacties.   

Vanmorgen hebben 300 ABVV-afgevaardigden een actieplan
afgesproken in Brussel. Op 10 oktober zullen de werknemers uit de privésector "hun solidariteit kunnen betuigen", zo luidt het. "Dit kan gaan van concentraties op betekenisvolle plaatsen tot werkonderbrekingen met personeelsvergaderingen." Een uitzondering is de regio-Luik, daar zal wel worden gestaakt.

Maar geen nationale oproep om te staken dus, zoals wel het geval is bij de socialistische overheidsbond ACOD. Die wil met de "reactiedag" op 10 oktober -de dag dat premier Michel zijn regeerverklaring voorleest in de Kamer- protesteren tegen het regeringsbeleid.

Volgens de vakbond gaat de regering met de hakbijl te werk in de openbare sector door te besparen op investeringen, pensioenen en budgetten. Het ACOD heeft stakingen aangekondigd bij de spoorwegen, De Lijn, Bpost, de federale, regionale en lokale administraties, de VRT en de loodsen.

Het ABVV zegt dat met het "Zomerakkoord" van de regering-Michel "het antisociale beleid in een hogere versnelling komt". De vakbond wil "bij voorkeur samen met de andere vakbonden en burgerbewegingen" druk zetten om regering en parlement tot grondige bijsturingen aan te zetten. "Ook de werkgevers zullen we voor hun verantwoordelijkheid plaatsen, want zij geven het sociaal overleg te weinig kansen."

Meest gelezen