Videospeler inladen...

Antwerps OCMW: "Absoluut niet de bedoeling om iemand te stigmatiseren"

Fons Duchateau (N-VA), OCMW-voorzitter in Antwerpen, houdt vol dat hij geen grijze zones opzoekt met zijn voorstel om privébedrijven in te schakelen bij controles van kandidaat-leefloners. Het is de bedoeling dat daarbij wordt nagegaan of de persoon in kwestie geen bezittingen in het buitenland heeft.

"Wij doen een oproep aan bedrijven die samenwerken met advocaten, landmeters, schatters of researchers in het land van herkomst", zegt Duchateau aan "Terzake". "Die mensen gaan zich beroepen op publieke beschikbare informatie." Hij ontkent dat hij een grijze zone opzoekt en zegt absoluut te zullen controleren dat alles correct verloopt. Hoe hij dat zal doen, is niet echt duidelijk.

"Dat gaat 300.000 euro kosten om een privéfirma in te schakelen die er schimmige praktjiken op nahoudt", reageert Tom Meeuws, SP.A-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. "We raden mijnheer Duchateau aan nu contact op te nemen met minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA). Die heeft aangekondigd dat de uitwisseling van de gegevens waar mijnheer Duchateau om vraagt er eigenlijk al is.Luister goed: we hébben die, maar er moet alleen nog een extra-verdrag worden afgesloten met bijvoorbeeld Marokko."

Volgens Duchateau is het probleem net dat landen als Marokko of Turkije tort nu toe niet meewerken om informatie uit te wisselen. "Wij willen stappen vooruit zetten in het gelijk behandelen van onze klanten." Hij ontkent ook dat leefloners geen verhaal zouden hebben tegen informatie die door een privé-firma is gesprokkeld. "In het OCMW is het zo dat als wij voorstellen om een leefloon in te trekken de persoon in kwestie wordt gehoord. Wij nodigen hem uit zodat hij zijn tegenargumenten kan brengen." Daarna is er ook nog de mogelijkheid om bij de rechter in beroep te gaan, aldus Duchateau.

Hij ontkent in alle toonaarden dat hij met zijn voorstel bepaalde groepen viseert. "Het is absoluut niet de bedoeling om ook maar iemand te stigmatiseren of te viseren, maar wel om iedereen op dezelfde manier te behandelen."

Meest gelezen