Belg spendeert een derde van zijn uitgaven aan zijn woning

In 2016 bedroegen de gemiddelde uitgaven van de gezinnen in België ongeveer 34.000 euro. Het grootste deel van de gezinsuitgaven (36 procent) ging naar de woning: 30 procent of 10.400 euro voor de woning zelf en 6 procent of 1.992 euro voor de aankleding van de woning en het onderhoud.  

Daarnaast ging zo'n 15 procent van het gezinsbudget naar uitgaven voor voeding, dranken en tabak. Transport en communicatie zijn eveneens goed voor 15 procent. Daarna kwamen persoonlijke verzorging en diensten (10 procent), cultuur en vrije tijd (7,5 procent), horeca (6,4 procent), gezondheid (4,6 procent) en kleding en schoenen (4,3 procent). 

De gegevens komen uit het huishoudbudgetonderzoek dat de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium heeft georganiseerd in 2016. Deze enquête wordt ook gebruikt voor de berekening van de consumptieprijsindex, voor de actualisering van de indexkorf en voor de schatting van de consumptieve bestedingen van de huishoudens voor de nationale rekeningen.

Vlamingen gaven verhoudingsgewijs meer uit voor meubels, huishoudtoestellen en onderhoudsproducten en voor hotels, cafés en restaurants. Walen besteedden meer geld aan energie-uitgaven en aan transport. De Brusselse huishoudens ten slotte besteedden meer geld aan hun woning, voeding en niet-alcoholische dranken.

Meest gelezen