Belga

Jambon: "Door betere informatie-uitwisseling was één van de terroristen van 22 maart eerder gearresteerd geweest"

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zal op de Algemene Vergadering van Interpol in de Chinese hoofdstad Peking een pleidooi houden voor internationale politiesamenwerking in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad.  Interpol kan daarbij een grote rol spelen, aldus Jambon. "Indien internationale informatie-uitwisseling beter had verlopen, was één van de terroristen van 22 maart, Ibrahim El Bakraoui, eerder gearresteerd geweest."

Jambon erkent dat hij in de laatste jaren overtuigd geraakt is van het grote belang van internationale politiesamenwerking. Terroristische en criminele netwerken houden immers geen rekening met nationale grenzen en zoeken steeds de weg met de minste weerstand. Van elk gat in het web van politie- en inlichtingendiensten maken ze gretig gebruik.

De belangrijkste vraag inzake internationale politiesamenwerking is dat ook: Hoe kan informatie op de efficiëntste manier uitgewisseld worden? Vandaar het vurig pleidooi van Jambon om de internationale uitwisseling van politie-informatie via het Interpol-platform te verhogen. Enkel door de informatie te delen via de Interpol-databases kan het internationaal terrorisme verslagen worden, aldus de Belgische minister van Binnenlandse Zaken.

Jambon wijst er ook op dat België een goede leerling is. De Belgische politie heeft heel wat informatie over "foreign fighters" gedeeld via Interpol. Ons land heeft al informatie over 2.078 mensen in de Interpol-database ingebracht. In 1.958 van de gevallen ging het informatie over "foreign fighters'" wat België bij de top brengt, aldus Jambon.  

Maar nationale politiediensten zijn enkel bereid informatie uit te wisselen als ze er zeker van zijn dat die informatie correct behandeld wordt. Daarom moet Interpol bewijzen dat het een 100 procent betrouwbare politie-organisatie is die boven elke politieke gevoeligheid staat. Er zijn ook duidelijke werkafspraken nodig opdat de politiediensten efficiënt kunnen samenwerken.

Meest gelezen