Ministerraad besliste niet over Soedanese identificatieteams

Vandaag geeft eerste minister Charles Michel (MR) uitleg over de Soedanese identificatieteams. Bij de start van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken zei premier Michel dat de ministerraad zelf geen formele beslissing nam over de Soedanese identificatieteams. De vraag blijft dan welke afspraken er werden gemaakt met Soedan over de identificatieteams. Hopelijk brengt hij daar straks meer duidelijkheid over tijdens het beantwoorden van de vragen.

De eerste minister geeft vandaag in de Kamercommissie Binnenlanse Zaken antwoord op vragen over de Soedanese identificatieteams.  Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA)haalde een groep Soedanese ambtenaren naar België om vluchtelingen te identificeren. Een beslissing die commotie veroorzaakte, net omdat ze op de vlucht zijn voor het regime van president Omar Al Bashir, die voor het Internationaal Strafhof in Den Haag aangeklaagd is voor volkerenmoord.


De commissievergadering begon met vragen van de oppositie om het document met de afspraken met Soedan in te kijken. Verschillende oppositiepartijen hadden al meermaals de vraag ingediend bij de eerste minister om inzicht te krijgen. Maar de premier antwoordde: “Ik heb geen document. Er is geen formele beslissing genomen door de ministerraad”. 

Ik heb geen document. Er is geen formele beslissing genomen door de ministerraad.

Premier Charles Michel

Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA) zei dat het niet noodzakelijk om een geschreven document hoeft te gaan. Maar dat de diensten van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Franken (N-VA) ook een mondelinge overeenkomst kunnen hebben gemaakt met de Soedanese diensten.

De oppositie diende daarop de vraag in om, als er een document is bij de diensten van de staatssecretaris dat ze dat dan kunnen inkijken. De vraag werd weggestemd en vervolgens werd er over gegaan naar de orde van de dag.  Later vandaag zal de eerste minister nog vragen beantwoorden over de Soedanese identificatieteams.

Tijdens de vragen van de Kamerleden aan de eerste minister werd er teruggekomen op de afspraken die al dan niet gemaakt werden rond de identificatieteams van Soedan. Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) vindt het niet kunnen dat dit niet formeel werd beslist door de ministerraad. "Dit had gemoeten", zegt ze. Oppositielid Dirk Van der Maelen (sp.a) vindt het niet kunnen dat staatssecretaris Theo Francken daar een blanco cheque voor kreeg.

Procedure verloopt volgens Europees en internationaal recht

Premier Michel zei tijdens zijn antwoord dat de identificatiemissie werd opgestart nadat  verschillende diensten signaleerden dat er begin juli een grote groep mensen verbleef in het Maximiliaanpark. Tellingen van verschillende overheidsdiensten maakten melding van 200 tot 300 mensen, voornamelijk alleenstaande mannen uit Soedan, Eritrea en Syrië. Vaak gaat het mensen om die hier tijdelijk wensen te verblijven omdat ze hopen om naar Engeland te kunnen doorreizen.  Zij dienen hier dan ook geen asielaanvraag in.

Omdat er velen ook geen identificatiebewijs hebben, heeft staatssecretaris Theo Francken een identificatiemissie opgestart.  Het gaat om een punctuele opdracht die werkt binnen een technisch of praktisch samenwerkingskader. Zulke samenwerkingskaders zijn er ook met andere landen. De eerste minister benadrukte nog maar eens dat  procedures van de identificatiemissie verlopen volgens nationaal, internationale en Europese mensenrechten.

Meest gelezen