Na 9 stemrondes: UGent heeft eindelijk een nieuwe rector

Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe worden de nieuwe rector en vicerector van de UGent. Het enige overgebleven duo kreeg 71,74 procent van de stemmen in de negende stemronde.

Bij de achtste stemronde, die vorige week werd gehouden, behaalde het duo Van de Walle-Van Herreweghe 60 procent van de stemmen. Maar toen was -zoals bij de vorige stemrondes - een tweederdemeerderheid nodig. Bij de stemming van gisteren was dat niet meer nodig en volstond een gewone meerderheid. Bovendien hadden uitdagers Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets na de laatste stemronde hun kandidatuur ingetrokken.

Dat het deze keer moest lukken voor Van de Walle en Van Herreweghe was duidelijk. Al moesten ze als enige overgebleven duo wel nog de goedkeuring krijgen van minstens 50 procent van de mensen die hun stem uitbrachten.

Dat doel werd met 71,74 procent van de stemmen ruimschoots gehaald. Onder professoren (74,88 procent), assistenten (72,26 procent) en administratief en technisch personeel (77,20 procent) kon het kandidatenduo rekenen op ruime overwinningsmarges. Onder de studenten was de marge kleiner (55,43 procent).

Rector Van de Walle en vicerector Van Herreweghe treden in functie vanaf 1 oktober en zijn verkozen voor een periode van vier jaar. Van De Walle is sinds 2012 decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Van Herreweghe is als hoogleraar verbonden aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Videospeler inladen...

Maandenlange soap

Met de verkiezing van de nieuwe rector komt een einde aan een soap die maandenlang heeft geduurd en die begon nadat de huidige rector, Anne De Paepe, had aangekondigd dat ze geen kandidaat zou zijn voor een nieuwe termijn.

Rondenlang duelleerde het duo Rik Van de Walle-Mieke Van Herreweghe (dat elke ronde de meeste stemmen haalde) tegen de combinatie Guido Van Huylenbroeck-Sarah De Saeger. Na zeven ronden, toen de vakantie begon, was er nog steeds geen uitsluitsel. De stemprocedure werd vervolgens gewijzigd en de vereiste dat er altijd een tweederdemeerderheid nodig is, werd geschrapt.

Daarmee was het nog niet afgelopen, want tot overmaat van ramp moest de achtste ronde, die vorige week plaatsvond, overgedaan worden door een technisch probleem. Maar nu bij de negende stemronde is er dus eindelijk een nieuwe rector.

"Rust nu laten weerkeren"

Van de Walle is zeer tevreden over het "schitterende resultaat" van de laatste stemronde. Dat de universiteit imagoschade heeft geleden wil hij nuanceren. "Er waren natuurlijk discussiepunten. Je kan dat imagoschade noemen, maar het toont ook dat de universiteit zich heeft getoond zoals die is. Wij durven te denken en tegen te spreken. Als je kijkt naar het aantal nieuwe studenten, valt er van imagoschade trouwens niet veel te merken", zegt hij. Volgens de laatste cijfers is het aantal nieuwe inschrijvingen aan de UGent dit jaar met meer dan 5 procent gestegen.

De net verkozen rector wil nu de rust laten weerkeren aan de universiteit. Hij prijst ook uitdagersduo Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets. "Zij hebben de uitslag van de achtste stemronde aanvaard en hebben opgeroepen om de rangen te sluiten. Dat moet geen evidente beslissing geweest zijn en het was cruciaal voor dit resultaat. Ze verdienen daar dubbel en dik respect voor."

Videospeler inladen...

Meest gelezen