Privacylek op nieuwe website verkeersboeten

Sinds deze zomer kunnen verkeersboetes snel en efficiënt betaald worden via de website verkeersboeten.be. Maar nu blijkt dat het op de nieuwe website mogelijk is om verschillende gegevens van een andere boete te bekijken. Dat schrijft het vakblad Verkeersspecialist en De Standaard. De FOD Justitie is op de hoogte van het probleem en gaat het midden januari 2018 aanpakken. 

Wie een verkeersboete heeft, kan deze sinds juli betalen via de website verkeersboeten.be. Daarvoor moet u op de site twee gegevens invullen: het nummer van het proces verbaal doorgeven en de datum van de overtreding. Op deze manier kunnen de boetes vlot geïnd worden. 

Maar nu blijkt dat de website te kampen heeft met enkele privacyproblemen. Zo is het mogelijk om de gegevens van een andere boete te bekijken, door enkele cijfers in het nummer van het proces verbaal te wijzigen. Dat had tot gevolg dat de naam van een andere verkeersovertreder bekeken kon worden. De privacycommissie heeft de FOD Justitie daar op gewezen, en dat probleem is vervolgens begin september opgelost. 

Maar nu is het nog steeds mogelijk om alle andere gegevens van een boete van een andere verkeersovertreder te raadplegen. De FOD Justitie is op de hoogte van het probleem en gaat ook dat aspect aanpakken: "Vanaf midden januari 2018, bij een volgende update van de website, gaan we ervoor zorgen dat je enkel kan inloggen op de website indien je een unieke code geeft," zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie. "Die code wordt voorzien op elke brief die een verkeersovertreder ontvangt. Zonder die code kan je niet meer inloggen."

Op de overheid rust een voorbeelfunctie. 

Caroline De Geest van de Privacycommissie

De privacycommissie wijst op de voorbeeldfunctie van de FOD Justitie. "Diegene die de persoonsgegevens verwerkt, moet instaan voor de beveiliging en de vertrouwelijkheid ervan," zegt Caroline De Geest van de privacycommissie. "Dit geldt zeker wanneer het gaat om gerechtelijke gegevens, die moeten extra goed beschermd worden. En ook een nummerplaat is een persoonsgegeven. "

Meest gelezen