Laurie Dieffembacq

Raad voor Vreemdelingen­betwistingen schorst bevel om Soedanees uit te zetten

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) schorst het bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd aan een Soedanees die in de buurt van het Maximiliaanpark werd aangehouden. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft immers niet de nodige procedures gevolgd om het bevel uit te schrijven en wordt nu dus teruggefloten door de RVV.

De Soedanees werd opgepakt in de buurt van het Maximiliaanpark en zegt afkomstig te zijn uit Darfoer. Hij zou deel uitmaken van een bevolkingsgroep die bedreigd wordt met genocide.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft de man bevolen het grondgebied te verlaten. Maar als de DVZ iemand terugstuurt naar zijn land van oorsprong, moet hij ook nagaan of - in dit geval- de Soedanees bij terugkeer naar zijn land geen risico loopt op folteringen of op onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Dat moet volgens Europese wetgeving op basis van het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Maar volgens de Raad  voor Vreemdelingenbetwistingen heeft DVZ dat onvoldoende onderzocht. Bovendien kreeg de Soedanees onvoldoende de kans "om zijn standpunt duidelijk te maken". En dus beveelt de RVV de schorsing van het bevel om het grondgebied te verlaten. De man mag voorlopig dus niet gedwongen weggestuurd worden. 

Omdat hij eerder al een asielaanvraag had ingediend in Frankrijk en vingerafdrukken heeft in Italië, zou hij volgens de Europese Dublinverordening - afspraken over hoe asiel wordt behandeld - naar een van die landen teruggestuurd kunnen worden. Maar daar begint het schoentje te knellen, vindt de Raad voor Vreemdelingen­betwistingen. "Nergens uit het dossier blijkt dat Frankrijk of Italië de Soedanees wil terugnemen."

En dan bestaat de kans dat hij teruggestuurd wordt naar Soedan zonder dat er nog een onderzoek nodig is of hij er gevaar loopt.  Dat kan niet, zegt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Aan VRT NWS laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weten dat het nooit de bedoeling was om de Soedanees zomaar terug te sturen naar Soedan. En als dat wel dreigde te gebeuren, kon de Soedanees artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens inroepen.  

Meest gelezen