"Federale overheid moet instaan voor controles, niet de privébedrijven"

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten wil dat er vanuit de overheid een manier komt om te controleren of leefloners inkomsten of eigendom hebben in het buitenland. De stad Antwerpen wil privébedrijven inschakelen voor die controles. VVSG begrijpt dat, maar vindt toch dat het de taak is van de federale overheid.

De stad Antwerpen wil strenger controleren of leefloners een huis of inkomsten hebben in het buitenland. Want als dat het geval is, kan die leefloner zijn uitkering verliezen. Ons land heeft met verschillende Europese landen de afspraak om hierover informatie uit te wisselen. Maar lang niet met alle landen. En dus wil Antwerpen zelf op onderzoek uitgaan. De stad schakelt daarom privébedrijven in. Zij gaan gaan dan in het land van herkomst registers en kadasters inkijken, of nemen contact op met bijvoorbeeld landmeters.

Het Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten begrijpt dat de stad dat wil doen. Maar de organisatie twijfelt of de manier waarop wel juist is. Dat zei Nathalie Debast van VVSG in 'De Ochtend' op Radio 1. "Nu leggen mensen die een leefloon aanvragen bij het OCMW vaak een verklaring op erewoord af. Daarin zeggen ze dan dat ze geen woning of bedrijf of ander vermogen hebben in het buitenland. Maar het is heel moeilijk om te controleren of dat ook echt zo is", zegt Debast.

De VVSG begrijpt de bezorgdheden van de stad Antwerpen. "De vraag van het OCMW is legitiem. OCMW's moeten aan die informatie kunnen. Maar het lijkt ons geen goede zaak dat elke stad, elke gemeente, een eigen manier zoekt om aan die gegevens te geraken", zegt Debast. "Het is nuttiger dat de federale overheid dat regelt, dat zij contacten leggen met landen van herkomst, en de vraag stellen om informatie uit te wisselen." De wet rond de leeflonen is een federale bevoegdheid. "Het is dus ook aan hen om hiaten in de wetgeving op te vangen en aan te pakken."

Meest gelezen