Limburgse burgemeesters ongerust over betonstop: "Limburg mag geen park worden" 

Veel Limburgse burgemeesters zijn ongerust over de plannen van de Vlaamse regering om meer open ruimte te sparen, de zogenoemde betonstop. De provincie Limburg stelt zelfs een eigen plan voor. De lokale besturen vrezen dat grootsteden Antwerpen, Brussel en Gent sterker zullen worden en dat de kleinere gemeenten onaantrekkelijk worden en op termijn onleefbaar.

Op het provinciehuis in Hasselt is er vanmorgen een overleg met alle gemeentebesturen over de ruimtelijke ordening in Limburg. De Limburgse burgemeesters zijn ongerust over de plannen van de Vlaamse regering. Afgelopen zomer moesten de Vlaamse gemeenten aan bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V)  laten weten welke woonuitbreidingsgebieden ze willen schrappen. In Limburg hebben 34 van de 44 gemeenten geantwoord.

Veel Limburgse gemeenten zijn niet happig om woonreserve te schrappen. "We zullen enkele woonuitbreidingsgebieden in natuurgebied niet ontwikkelen", zegt Maurice Webers (SP.A), burgemeester van Beringen. "Het is voor ons als lokaal bestuur erg moeilijk om tegen mensen te zeggen dat hun grond plots minder waard is. Vlaanderen moet zijn huiswerk beter maken en met compensaties over de brug komen."

Provincie komt met eigen plan

De provincie Limburg wil niet wachten op een Vlaams plan en stelt zelf een nieuw beleidsplan "Ruimte Limburg" voor. "Limburg mag geen groot park worden", zegt gedeputeerde Inge Moors (CD&V). "We moeten op onze strepen staan, zodat we hier ook ontwikkelingskansen krijgen op het vlak van openbaar vervoer, economie en wonen." Volgens Moors kan niet iedereen in Antwerpen, Gent of Brussel gaan wonen. "Limburg is een mooie provincie, met kleinere steden en de typische kleinere gemeenten en dat moet zo blijven."

Niet iedereen kan in Antwerpen, Gent of Brussel gaan wonen

Inge Moors (CD&V), gedeputeerde provincie Limburg

Plattelandsgemeenten willen vooral leefbaar blijven en dan moet er volgens hen bijgebouwd kunnen worden. "We willen ook dichter bij elkaar gaan wonen, maar als we bijvoorbeeld geen KMO-zones meer mogen ontwikkelen, dan hebben we geen inkomsten meer, dan zullen daar compensaties tegenover moeten staan", vindt burgemeester Jo Brouns (CD&V) van Kinrooi.

Ook voor centrumsteden blijkt ruimtelijke ordening een moeilijke zaak. "Als je gebieden ontwikkelt die al tussen woningen liggen dan zijn mensen boos omdat er open ruimte en groen verdwijnt", zegt burgemeester Wim Dries (CD&V) van Genk. "Als je bepaalde gebieden niet ontwikkelt, dan zijn de eigenaars kwaad omdat hun gronden minder waard worden."

Het is niet realistisch om te blijven voortdoen zoals we nu bezig zijn

Leo Van Broeck, Vlaamse Bouwmeester

Leo Van Broeck, de Vlaamse bouwmeester vindt dat we met z'n allen anders moeten gaan denken en leven. "Het is niet realistisch om te blijven voortdoen zoals we nu bezig zijn", zegt Van Broeck. "Het verkavelen van het buitengebied is de motor van de files. Openbaar vervoer, waterleiding, riolering worden er onbetaalbaar duur."

Meest gelezen