AFP or licensors
file

Deze vijf landen kennen de grootste ongelijkheid tussen mannen en vrouwen

Het mag verbazen, maar Saudi-Arabië, een land waar vrouwen niet met de auto mogen rijden en toestemming nodig hebben van hun man of voogd om het huis te verlaten, kent niet de grootste ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op basis van het Human Development Report van de Verenigde Naties lijsten wij voor u de vijf landen op waar de grootste ongelijkheid tussen mannen en vrouwen heerst. Wij houden rekening met de onderwijsgraad, het inkomensniveau, de tewerkstellingsgraad en de politieke participatie van vrouwen, ten opzichte van hun mannelijke landgenoten.

5. Afghanistan

Onderwijs
In het Centraal-Aziatische Afghanistan gaan meisjes gemiddeld 1,6 jaar naar school. Jongens spenderen er daarentegen 5,8 jaar op de schoolbanken. Bovendien heeft slechts 8,8 procent van de Afghaanse vrouwen boven de 25 jaar secundair onderwijs genoten. Dat is zo'n vijf keer minder dan hun mannelijke landgenoten, van wie 35,4 procent een secundaire opleiding heeft gevolgd.

Inkomen en werk
In Afghanistan heeft 19,1 procent van de vrouwen boven de 15 jaar een job, tegenover 83,6 procent van de mannen. Een werkende Afghaanse vrouw verdiende in 2011 echter zes keer minder dan de gemiddelde Afghaanse man: 511 dollar tegenover 3148 dollar.

Politiek
Qua politieke participatie doet Afghanistan het opvallend goed: 27,4 procent van de parlementsleden is een vrouw. 

AFP or licensors

4. Mali

Onderwijs
In het West-Afrikaanse Mali gaan meisjes gemiddeld 1,7 jaar naar school. Dat is bijna half zo lang als de jongens, die gemiddeld zo'n 3 jaar schoollopen. Bovendien heeft slechts 7,3 procent van de Malinese vrouwen secundair onderwijs genoten. Bij de mannen is dat iets meer dan 16 procent.

Inkomen en werk
Zowat de helft van de Malinese vrouwen heeft een job. Bij de mannen is 82,3 procent aan het werk. Een gemiddelde Malinese vrouw verdiende in 2011 echter minder dan de helft van haar mannelijke landgenoten: 1349 dollar tegenover 3071 dollar per jaar. 

Politiek
In Mali wordt slechts 8,8 procent van de zitjes in het parlement bezet door een vrouw.

 

3. Niger

Onderwijs
Nigerese meisjes gaan gemiddeld iets meer dan 1 jaar naar school, maar ook jongens brengen slechts 2,3 jaar door op de schoolbanken. Van alle vrouwen in het Afrikaanse land heeft 3,6 procent secundair onderwijs genoten. Ook bij de mannen is dat een heel kleine minderheid van 8,4 procent.

Inkomen en werk
In Niger is 40,2 procent van de vrouwen boven de 25 jaar aan het werk. Dat is minder dan de helft van de mannen, van wie zo'n 89 procent een job heeft. Het jaarlijkse inkomen van een werkende Nigerese vrouw bedroeg zes jaar geleden 481 dollar. Een man verdiende toen gemiddeld drie keer zoveel: 1292 dollar. 

Politiek
Het Nigerese parlement wordt voor iets meer dan 13 procent bevolkt door vrouwen. 

AFP or licensors

2. Tsjaad

Onderwijs
In het Afrikaanse Tsjaad brengen meisjes gemiddeld 1,2 jaar door op de schoolbanken. Een Tsjadische jongen gaat gemiddeld 3,4 jaar naar school. Slechts 1,7 procent van de vrouwen boven de 25 heeft er secundair onderwijs gevolgd. Bij de mannen is dat zes keer zoveel: 9,9 procent.

Inkomen en werk
Opvallend: 64 procent van alle Tsjadische vrouwen boven de 15 jaar is aan het werk, tegenover 79,3 procent van de mannen. Vrouwen verdienden er in 2011 echter opvallend minder dan mannen: 1581 dollar tegenover 2400 dollar per jaar. 

Politiek
Vrouwen maken 14,9 procent van het Tsjadische parlement uit. 

1. Jemen

Onderwijs
In Jemen, het armste land van het Arabische schiereiland, gaan meisjes gemiddeld 1,9 jaar naar school, tegenover 4,2 jaar voor de Jemenitische jongens. Van alle vrouwen boven de 25 jaar heeft 15,6 procent er secundair onderwijs genoten, tegenover 33,2 procent bij de mannen. 

Inkomen en werk
Zo'n kwart van de Jemenitische vrouwen boven de 15 jaar is aan het werk. Bij de mannen heeft zo'n 73,1 procent een job. In 2011 verdiende een vrouw in Jemen gemiddeld 1045 dollar per jaar, een man gemiddeld meer dan drie keer zo veel (3530 dollar).

Politiek
De politieke inspraak van Jemenitische vrouwen is heel beperkt. Slechts 2 van de 100 parlementsleden in Jemen is een vrouw.

AFP or licensors

Ter vergelijking: België

Onderwijs
Belgische meisjes gaan gemiddeld 11,2 jaar naar school. Dat is ongeveer zoveel als de jongens, die 11,6 jaar op de schoolbanken doorbrengen. Zo'n 80 procent van de Belgische vrouwen boven de 25 heeft secundair onderwijs genoten. Bij de mannen is dat 84,7 procent.

Inkomen en werk
In België is bijna de helft (48,2 procent) van de vrouwen boven de 15 jaar aan het werk, tegenover een kleine 60 procent van de mannen. De loonkloof tussen mannen en vrouwen blijf echter aanzienlijk. In 2011 verdiende een Belgische vrouw 32.416 dollar (zo'n 27.600 euro). Bij de mannen was dat gemiddeld 50.358 dollar (ca. 42.880 euro). 

Politiek
Iets minder dan de helft (42,4 procent) van de Belgische parlementsleden is een vrouw. 

Meest gelezen