Naar een fuif in vernieuwde zaal in Mechelen? Eerst met identiteitskaart langs scanners

De Stad Mechelen komt met identiteitskaartscanners in de vernieuwde fuifzaal De Loods op het Douaneplein. Zo wil de stad de  overlast beperken.

Fuivers moeten verplicht hun identiteitskaart laten scannen als ze fuifzaal De Loods binnengaan. Wie het regelement overtreedt, riskeert een rode kaart, en een verbod om nog in de zaal te gaan fuiven.

Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die vechten, drugs dealen of gebruiken, het rookverbod niet respecteren, of alcohol verkopen aan minderjarigen. 

"We willen er vooral voor zorgen dat jongeren uit onze stad op een leuke, ontspannen, en veilige manier kunnen fuiven. Het is niet de bedoeling om de jeugd te viseren", reageert schepen van Jeugd Greet Geypen.

Meest gelezen