Te weinig zorg op individuele maat voor mensen met een handicap in heel Europa

Met een Freedom Drive Mars, een rit met rolstoelen door de Europese wijk in Brussel, hebben 200 mensen aandacht gevraagd voor hun recht op een onafhankelijk leven.

De Freedom Drive Mars is een initiatief van ENIL, het Europees netwerk voor een onafhankelijk leven. Personen met een handicap uit 22 lidstaten stapten en rolden door de Europese wijk. Ze vragen zo aandacht voor hun recht op een onafhankelijk leven. Ze sporen Europa aan om het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap ernstig te nemen en behoorlijk uit te voeren.

In veel Europese lidstaten worden nog te veel geïnvesteerd in collectieve instellingen en te weinig in individuele zorg, vinden de deelnemers. "Institutions are no solutions", werd er gescandeerd.

Maar voor individuele zorg zijn er nog te veel drempels. Wachtlijsten voor persoonlijke assistentie zijn ellenlang en aangepaste woningen dikwijls onbetaalbaar. Ook ervaren personen met een handicap nog te veel drempels om school te lopen in het gewoon onderwijs of om aan een job op de gewone arbeidsmarkt te geraken. 

De Freedom Drive Mars is een van vele initiatieven tijdens een vijfdaagse bijeenkomst van personen met een beperking en hun begeleiders. Die loopt van 24 tot 28 september, in Brussel.  

Meest gelezen