Tommelein wil zonne- en windenergie beter ondersteunen

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) verfijnt een aantal ondersteuningsmaatregelen voor zonne- en windenergie, waardoor de productie van die groene energie interessanter wordt. De maatregelen zijn gericht op particulieren en op grote projecten waarin minstens 200 burgers participeren.  

"Bepaalde steunmechanismes overtuigden blijkbaar niet om te investeren in hernieuwbare energie", zegt Bart Tommelein. "Dankzij deze wijzigingen, willen we de investeringen in zonne- en windenergie een boost geven."

Voor windmolens plant hij langere, maar lagere ondersteuning. Tot nu toe werden windmolens die vóór 2013 zijn gebouwd gedurende 10 jaar financieel ondersteund, terwijl ze een levensduur van 20 jaar hebben. Eigenaars konden verlenging van de steun aanvragen, maar daarbij werd rekening gehouden met de afschrijving van de investering waardoor die steun erg berperkt werd. Volgens Tommelein wordt daardoor het risico reëel dat oudere windmolen vroeger worden afgebroken en in het buitenland worden heropgebouwd. Geen goede zaak als Vlaanderen de Europese klimaatdoelstellingen wil halen. 

Tommelein gaat de steun voor de verlenging nu herberekenen en wil daarbij rekening houden met de grootte van de windmolen en met het aantal draaiuren. Dat moet leiden tot een bedrag dat een derde bedraagt van de steun voor nieuwe windmolens. Bovendien wordt de financiële ondersteuning voor nieuwe windmolens meteen op 20 jaar gebracht.

Zonnepanelen interessanter maken

Grote zonnepanelenprojecten zullen nog maar 10 jaar financieel worden gesteund, in plaats van 15 jaar nu. Een lange termijn schrikt volgens Tommelein derdepartijfinanciering af. De termijn inkorten betekent minder risicovol en dus interessanter voor potentiële investeerders. Daarnaast wil Tommelein de regels over de verplichte zelfafname versoepelen: het percentage dat je als producent zelf moet afnemen vermindert van 65 naar 60 procent.

Meer steun voor grote projecten

Grote windmolenprojecten waarin minstens 200 burgers participeren, zullen 1.000 euro per jaar extra krijgen, een groot zonnepanelenproject 150 euro. "'Het is opvallend hoe burgerparticipatie het noodzakelijke draagvlak voor de energie-omslag verhoogt", aldus Tommelein. "Daar mag wat extra ondersteuning tegenover staan."

Meest gelezen