2017 wordt een "normaal boerenjaar"

Volgens de ramingen van de Boerenbond wordt  2017 een gemiddeld landbouwjaar. De opbrengst stijgt naar verwachting wel met bijna 8 procent in vergelijking met 2016. Maar dat jaar was dan ook een ramp jaar voor de landbouw.

Naar jaarlijkse gewoonte raamt de Boerenbond rond deze tijd van het jaar de omzet .  Er wordt ook rekening gehouden met gewassen die nu nog geoogst moeten worden. Voor de landbouw en veeteelt verwacht de Boerenbond een omzet van 5,5 miljard euro, wat neerkomt op een gemiddelde  jaaromzet.

Geen grote gevolgen van droogte en fipronilcrisis

De droogte van het voorjaar en de zomer heeft al bij al slechts lokaal  problemen veroorzaakt. Vooral in West-Vlaanderen heeft die de opbrengsten van de akkerbouw beïnvloed.  De late nachtvorst, midden april,  liet zich dan weer voelen in de sierteelt, en de kersen- en appelteelt.

Tijdens de fipronilcrisis werden miljoenen eieren vernietigd. Bedrijven werden geblokkeerd en hele stallen met leghennen werden geruimd. Daardoor verwacht de Boerenbond dat de eierproductie dit jaar 5 procent lager zal liggen dan in 2016.  Maar sinds het begin van dit jaar zijn de eierprijzen dan weer met 14,5 procent gestegen. Die duurdere eieren zorgen ervoor dat de omzet in de eiersector uiteindelijk bijna 9 procent hoger zal liggen dan in 2016.

In de akkerbouw verwacht de Boerenbond een lichte daling bij groenten en fruit (- 2 procent en - 0,6 procent)  en meer omzet  in de sierteelt (+ 5 procent)  .

De omzet in de dierlijke sector zal naar schatting  12 procent hoger liggen.  Vooral de melkveehouderij  (+ 43 procent ) en de varkenshouderij (+ 10 procent ) scoren goed.   De Boerenbond spreekt over een verademing na de uitzonderlijk slechte prijsvorming van de voorbije  jaren.

Binnenkort verzekeringen tegen slecht weer

Landbouwers in Vlaanderen zullen zich vanaf het voorjaar van 2018 kunnen verzekeren tegen droogte, storm, vorst, overvloedige regen en andere vormen van slecht weer.  De Boerenbond onderhandelt daarover momenteel met de Vlaamse regering en de verzekeringssector .

 Vandaag kunnen landbouwers zich in de praktijk niet verzekeren tegen slecht weer. Dergelijke polissen zijn onbetaalbaar. Enkel in de fruitsector is het een courante praktijk om zich in te dekken tegen vorstschade.

Maar vanaf volgend jaar, aldus Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker, zal een systeem op poten worden gezet om dat mogelijk te maken.  Om het systeem betaalbaar te houden, zal de Vlaamse Overheid instaan voor de de helft van de premie, klinkt het bij de Boerenbond. Het is de bedoeling dat de privéverzekering zal bestaan naast het Rampenfonds.   

Meest gelezen