Belga

Abortus in Europa: deze landen strijden er nog altijd voor

In Brussel vond er vandaag een grote betoging plaats voor het recht op abortus. De inzet: veilige, wettelijke en kosteloze abortus voor iedereen. Die strijd blijft ook binnen Europa noodzakelijk, want de abortuswetgeving verschilt sterk van land tot land. Hieronder een overzicht van de Europese landen die abortus nog steeds criminaliseren. 

Een kwart van de wereldbevolking woont in een land waar abortus nauwelijks is toegestaan. Vooral in Latijns-Amerika, Afrika en Azië hebben het gros van de landen een terughoudende abortuswetgeving. Maar het is niet omdat de wet abortus in bepaalde landen verbiedt, dat het in de praktijk ook minder gebeurt. Integendeel: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden er jaarlijks 25 miljoen zwangerschappen op een onveilige manier afgebroken.

Dwergstaten en abortus: geen goed huwelijk

Deze wereldkaart toont ons hoe de abortuswet er per land uitziet. Wat Europa betreft, zien we dat vooral de dwergstaten niet happig zijn op abortus: in Vaticaanstad is het totaal onwettig, maar ook in San Marino, Liechtenstein en Andorra zijn de mogelijkheden ernstig beperkt en is abortus in de meeste gevallen illegaal. Malta is het enige land in de Europese Unie dat abortus onder alle omstandigheden verbiedt (zelfs wanneer de zwangerschap het leven van de moeder in gevaar brengt). 

In Ierland is abortus illegaal, behalve wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Het katholieke eiland is momenteel nog gebonden aan het  achtste amendement van de grondwet. Daarin staat dat een foetus dezelfde rechten heeft als een zwangere vrouw. Bijgevolg reizen er elk jaar duizenden Ierse vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk om daar abortus te plegen, maar die reis kost hen flink wat geld. Op sociale media groeit het verzet tegen het achtste amendement al een tijdje onder de hashtag #RepealThe8th

Deze week nog heeft de Ierse regering aangekondigd dat er in 2018 een referendum georganiseerd zal worden. De Ieren zullen zich dan zelf mogen uitspreken over de abortuskwestie. 

Pacific Press

Ook de abortuswetgeving in Polen behoort tot de strengste in Europa. Abortus is er enkel toegestaan in geval van incest of verkrachting, wanneer de zwangerschap gevaarlijk is voor de vrouw of wanneer de foetus ernstig misvormd is. Vorig jaar wou de conservatieve Partij voor Gerechtigheid en Recht (PiS) die wet toch nog verstrengen. Vrouwen die abortus ondergaan of artsen die abortus uitvoeren, zouden volgens het nieuwe voorstel een gevangenisstraf riskeren. Er kwam massaal protest tegen dit totaalverbod. Op Twitter gebeurde dat onder de hashtag #PolishWomenOnStrike. Uiteindelijk werd het voorstel dan ook van de baan geschoven.

België zonder koning voor abortus

En wat met België? In ons land is abortus wettelijk geregeld sinds 1990. Al 27 jaar geleden dus, maar ook hier was het geen evidentie om de wet erdoor te krijgen. Koning Boudewijn was er destijds sterk tegen. De regering stelde hem toen "tijdelijk in de onmogelijkheid om te regeren" en de ministerraad bekrachtigde de wet zelf “in naam van het Belgische volk”. 

Meest gelezen