AFP or licensors

Hoge Gezondheidsraad: "Kinderen moeten al in lagere school les krijgen over burn-out"

Jonge kinderen moeten al in de lagere school leren hoe ze moeten omgaan met stress en burn-out. Dat staat in een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad.  "Zo weten kinderen hoe ze stress op latere leeftijd moeten aanpakken, en het vermindert ook de schooluitval", zegt psychologe Elke Van Hoof (VUB). 

Bijna één op de drie Belgische werknemers ervaart tijdens zijn of haar loopbaan stress op het werk. Dat staat in een nieuw en lijvig adviesdocument van de Hoge Gezondheidsraad. De raad wil het probleem dus aanpakken. Want 35% van alle langdurig zieken zit thuis door psychische of stressgerelateerde problemen. 

Vroegtijdige schooluitval

"We moeten het probleem al van heel vroeg aanpakken", zegt psychologe Elke Van Hoof van de Vrije Universiteit Brussel in 'De Ochtend' op Radio 1. Volgens Van Hoof zou de training kinderen niet alleen helpen om stress op latere leeftijd aan te pakken. Maar het kan ook de schooluitval tegen gaan. "Scholen moeten kinderen  aanleren hoe ze moeten omgaan met tegenvallende resultaten, bijvoorbeeld met een onverwachte slechte toets. En ze moeten hen er ook bewust van maken dat je soms hard moet werken voor je succes bereikt. Dat zijn twee vaardigheden die geassocieerd worden met vroegtijdige schooluitval", legt Van Hoof uit.

"Wij verwachten niet van scholen dat ze extra personeelsleden aannemen. Het gaat eerder om kleine ontspannings- en meditatieoefeningen", zegt Van Hoof. En die zouden trouwens niet alleen heilzaam zijn voor de leerlingen. "En als we die oefeningen aanleren aan leerkrachten, kan dat ook op hen een positieve invloed hebben", denkt de psychologe. 

Wildgroei aan coaches

De Hoge Gezondheidsraad wil ook de wildgroei aan zelfverklaarde burn-outcoaches aanpakken. De raad wil dat er een erkende opleiding en een certificaat komen voor alle burn-outcoaches. Zorgverleners die te weinig mensen begeleiden, of te weinig met de problematiek bezig zijn, zouden hun accreditatie kunnen kwijtraken. Nog volgens de raad moeten coaches die ingeschakeld worden door bedrijven, altijd onafhankelijk kunnen werken. Volgens het advies zijn ze dus beter niet in dienst van het bedrijf zelf. 

Lees het hele advies hier. 

Vlaamse scholierenkoepel blij met de aandacht voor stress en burn-out

De Vlaamse Scholierenkoepel(VSK) reageert positief op de oproep van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) om reeds op school te starten met bewustmaking rond stress en burn-out. 

Al beklemtoont de VSK ook dat stress en burn-out  geen problemen zijn waar jongeren pas mee geconfronteerd worden nadat ze de schoolbanken verlaten hebben. De school zelf is volgens de VSK een grote bron van stress onder jongeren. De netoverschrijdende koepel van leerlingenraden vraagt de scholen dan ook verantwoordelijkheid op te nemen om de stress die ze bij jongeren teweegbrengt binnen de perken te houden.

Het is volgens de VSK belangrijk dat de school hen niet enkel actief wapent tegen deze gevaren, maar er zeker ook niet zelf toe bijdraagt. Volgens een onlinepeiling die de officieel erkende spreekbuis van scholieren in Vlaanderen onder 6.000 scholieren uitvoerde zijn puntendrang, huiswerk, rigide regeltjes en de drempel om op school zichzelf te zijn de voornaamste bronnen van stress.

Meest gelezen