Belgocontrol maakt meer ruimte vrij om windmolens te bouwen

Luchtverkeersleider Belgocontrol heeft de beschikbare ruimte om windmolens te bouwen in België in kaart gebracht. Daarbij werden ook enkele criteria versoepeld, al blijft de nabije omgeving van luchthavens en radars no-gozone.

Wie in België een windturbine wil bouwen, moet het advies inwinnen van Belgocontrol. Dergelijke constructies, net als gebouwen of kranen, kunnen immers de werking van radionavigatie- en radarsystemen verstoren. Daardoor zou het kunnen dat luchtverkeersleiders in de verkeerstoren een vliegtuig niet zien op hun radarscherm, of op een verkeerde positie.

Hoewel de voorbije jaren 80 procent van de aanvragen voor windmolens een positief advies kreeg, was er toch nood aan meer duidelijkheid. "In het verleden waren de criteria niet altijd duidelijk. De sector wist niet altijd waaraan zich te houden", zei Belgocontrol-topman Johan Decuyper tijdens een persconferentie op het luchtverkeersleidingscentrum in Steenokkerzeel.

Daarom werden de procedures voor de adviezen herzien. "We bieden nu meer duidelijkheid, we adviseren sneller en enkele criteria werden versoepeld", aldus Decuyper. "Daardoor is er ook meer ruimte beschikbaar dan voorheen."

Belgocontrol heeft de nieuwe criteria ook in kaart gebracht. Rond luchthavens en radars kleurt de kaart rood, vanaf enkele kilometers verderop zijn er meer mogelijkheden om windmolens te bouwen. Op basis van de kaart kunnen bouwpromotoren op voorhand al een inschatting maken van de haalbaarheid van hun project. Daarmee kunnen ze onnodige studiekosten vermijden.

De luchtverkeersleider behandelde dit jaar al 183 aanvragen voor de bouw van een of meerdere windmolens op Belgisch grondgebied. Daarvan werden er 151 goedgekeurd; 26 kregen een negatief advies. Decuyper gaf nog mee dat een aantal dossiers uit het verleden herbekeken zullen worden.

Decuyper verwacht dat in de toekomst de no-gozones rond luchtvaartinstallaties nog kleiner zullen kunnen worden. De luchtverkeersleider is alvast op zoek naar manieren om de interferentie tussen windmolens en technische installaties te verminderen.

De Vlaamse regering trok 3 miljoen euro uit voor investeringen in de software van de radarapparatuur. Een van de knelpunten is langs de E40 in West-Vlaanderen, waar de bouw van windmolens meestal verhinderd wordt door de nabijheid van bijvoorbeeld de radar van Oostende.

"Met de nieuwe aanpak draagt Belgocontrol zijn steentje bij tot de energieomslag en nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op", besluit Decuyper, "al blijft de veiligheid van het luchtverkeer altijd de eerste prioriteit."
   

Meest gelezen