Effectentaks: de verkeerde kant op

Wat een koud woord toch voor een belasting op vermogen maar met een nog onduidelijke inhoud. Misschien kan men er beter een naam op kleven zoals  bijvoorbeeld de Reynderstaks (meerwaardetaks op onder andere obligatiefondsen) zodat de precedentswaarde en de evoluties beter opgevolgd kunnen worden. Welke minister wil de effectentaks aan zijn naam verbinden?

opinie
Opinie

De creativiteit kent geen grenzen als het gaat over het binnenhalen van belastinggeld. De budgettaire honger is bij onze overheden en regeringen (zes als ik het goed heb) nooit te stillen. In zovele internationale studies wordt nochtans aangetoond dat een goed functionerende samenleving op basis van een gezonde economie begint bij een performante en dus kostenefficiënte overheid die als voorbeeld optreedt op vlak van innovatie, bijvoorbeeld digitalisatie van de administratie, modernisering bijvoorbeeld van het onderwijs, klantgerichte service naar bedrijven en burgers. Het helpt daarbij zich op basis van een reëel gevoerd kerntakendebat te concentreren op haar bevoegdheden die men strategisch aanpakt, dat wil zeggen gericht op de langere termijn.

Transformatie

België is dringend toe aan een grondige transformatie om, net zoals onze ondernemingen doen, zich aan te passen aan de huidige en toekomstige noden en wensen. Technologie en ICT bieden tal van mogelijkheden om sneller en beter te doen met minder budget. Less is more. Dat moet dé ambitie zijn en niet meer die obsessie om steeds nieuwe inkomsten te zoeken bij burgers en bedrijven.

België is een klein land en maxima worden bereikt cfr de Laffer-curve die aantoont dat vanaf een bepaalde taxatiegrens de absolute ontvangst vermindert. Net zoals duurzaamheid een terechte zorg wordt bij iedereen en zeker de millenniums, zal ook een bekwaam overheidsbestuur electoraal worden geëvalueerd. De ervaring bij elke stap belast te worden zal door onze inwoners niet lang meer geslikt worden. Vanaf het verdienen van een inkomen, het besteden ervan tot het sparen van het saldo komt de fiscus telkens om de hoek.  

Contraproductief

Ergerlijk is ook dat de nieuwe effectentaks de logica van een aantal door de overheid zelf geformuleerde stellingen ondergraaft:

  • Door de vergrijzing staat het wettelijk pensioen onder druk. Er wordt van overheidszijde wijselijk aangemaand om alternatieve spaarformules te hanteren. Ofwel worden die voor de burger moeilijk gemaakt en voor de overheid kostelijk om te beheren (bijvoorbeeld pensioensparen) ofwel meer belast (bijvoorbeeld beurstaks, roerende voorheffing, effectentaks op aandelen). De  zeer geringe vrijstelling van dividenden aan RV niet te na gesproken. Het vraagt heel wat inspanning om een  appeltje voor de dorst te sparen onder een of andere vorm. Het is onethisch dit resultaat van hard werken en sparen in toenemende mate aan te tasten.
  • De miljarden euro’s geparkeerd in de spaarboekjes moeten actief gemaakt worden voor de economie. Etienne Cooreman, CD&V ( ctr Wet Cooreman- De Clercq) wijst de weg: verminder of schaf de roerende voorheffing op aandelen af en trek zo spaargelden naar de beurs wat heilzaam is voor de economie gezien de stimulans voor bedrijven om nog meer te investeren. Zeker de effectentaks heeft net het omgekeerde affect.

Kortom, zelfs met deze coalitie op federaal vlak, slagen we er niet in om van koers te veranderen. Ook de onwil de begroting sluitend te maken in deze tijd van heropleving van de conjunctuur baart zorgen.

Bewuste burgers van elke leeftijd willen een sterk Europa maar in de eerste plaats een sterk België. Daarbij moet elke actor – onderneming, medewerker en overheid – de acties op korte termijn samen weten te plaatsen in een coherent verhaal voor de langere termijn.

--

VRT Nieuws wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Meest gelezen