"Crisisbeleid heeft grote menselijke schade aangericht bij kwetsbare doelgroepen"

De besparingen op sociale uitgaven na de crisis hebben blijvende schade aangericht in het leven van heel wat kwetsbare mensen in Europa. Dat blijkt uit een Europese studie over de gevolgen van de crisis op lange termijn waaraan ook het Leuvense Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) heeft meegewerkt.  

Vanaf 2010 zien we een sterke daling van de sociale uitgaven in Europa met zware gevolgen voor kwetsbare mensen, vertelt Ides Nicaise van het HIVA. Mensen die werkloos worden als gevolg van de crisis en hun schulden niet meer kunnen betalen, worden hun huis uitgezet. In Spanje verloren een kwart miljoen gezinnen op die manier hun woning. Maar ook in ons land nam het aantal uithuiszettingen toe. "In Belgie is het aantal uithuiszettingen tussen 2008 en 2015 verdrievoudigd. Dat is een cijfer dat weinig circuleert, maar toch wel zeer schrijnend is", zegt Nicaise.

Sommige gezinnen kwamen daardoor op straat terecht en werden dakloos. Tussen 2008 en 2013 steeg het aantal daklozen in Frankrijk met de helft,  in Zweden met bijna  een derde. Voor ons land hebben we enkel cijfers voor Brussel, maar ook daar verdubbelde het aantal daklozen tussen 2008 en 2016. Maar het ergste is de blijvende en soms onherstelbare schade voor kwetsbare mensen, zegt Nicaise. Hun gezondheid gaat er op achteruit, ze stoppen met hun studies of hun gezin valt uit elkaar.  

"We zien bijvoorbeeld het aantal depressies sterk toenemen. Dat geldt voor gans Europa. We zien zelfs het aantal zelfdodingen toenemen. We zien dat gezinnen uit elkaar spatten. Dat zijn natuurlijk effecten die je niet meer kunt herstellen als de crisis voorbij is. Je kan de werkgelegenheid terug zien toenemen en dergelijke, maar de schade is soms onherroepelijk."

De schade is het grootst in Oost-Europa en in Zuid-Europa, waar de crisis het hardst heeft toegeslagen. De onderzoekers pleiten ervoor om politici meer voor hun verantwoordelijkheid te stellen als ze het mes zetten in de sociale uitgaven. "Het is vooral belangrijk om lessen te trekken voor de toekomst: dat dit soort van besparingsbeleid veel ergere gevolgen heeft voor de bevolking dan men tot hiertoe dacht, en dat men veiligheidsmechanismen moet inbouwen zodat zo'n besparingen niet meer plaatsvinden."

Meest gelezen