Videospeler inladen...

Regering strijkt plooien glad over de effectentaks

De regering is het eens geraakt over de uitvoerings­modaliteiten van de  effectentaks. Die maatregel is afgesproken in het Zomerakkoord, maar de afgelopen dagen was er onenigheid binnen de regering over de concrete uitwerking ervan.

De effectentaks is een heffing van 0,15 procent op effectenrekeningen waar meer dan 500.000 euro op staat. Er was onduidelijkheid of er uitzonderingen op die maatregel gemaakt zouden worden. Nu is bevestigd dat de taks niet zal gelden voor aandelen in vennootschappen van kleine zelfstandigen. De belasting zal ook betaald moeten worden op het hele bedrag op de rekening, en niet alleen op het bedrag boven 500.000.

Er was ook bezorgdheid gerezen over de vraag of de maatregel geen discriminatie zou inhouden voor wie 499.000 euro op een effectenrekening heeft staan – en dus niets moet betalen – en iemand met meer dan 500.000 euro die belast wordt op het hele bedrag. Maar ook dat bezwaar is van tafel geveegd. De teksten gaan naar de Raad van State en mocht die bezwaren hebben, dan zullen die later aangepakt worden.

De effectentaks moet 254 miljoen euro opleveren aan de staatskas, al zijn voor dat bedrag geen garanties, klinkt het bij de federale regering. 

De voorbije dagen was er nogal wat discussie binnen de regering over de effectentaks. De N-VA,  de partij van bevoegd minister van Financiën Johan Van Overtveldt, stelde zich meer en meer ernstige vragen over de uitwerking van de taks. Dat tot groot ongenoegen van CD&V-vicepremier Kris Peeters, die gisteren in "Terzake" nog waarschuwde dat het hele Zomerakkoord op de helling zou komen te staan als de effectentaks er niet zou komen. De taks is namelijk een niet onbelangrijke verwezenlijking van de christendemocraten in het kader van de fiscale rechtvaardigheid.

Meest gelezen