Video player inladen ...

Slachthuis van Tielt mag uitbreiden

In de West-Vlaamse stad Tielt mogen op termijn 2,5 miljoen varkens per jaar geslacht worden. Tot nu toe waren er dat maar 1,5 miljoen per jaar. De provincie zet het licht op groen.

De aanvraag tot uitbreiding dateert al van vier jaar geleden, ruim voor de ophef rond de dierenmishandeling in het voorjaar. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen keurt de uitbreiding nu goed, al zijn er een aantal voorwaarden die in acht genomen moeten worden. 

Geen zwaar verkeer in woonzone

De capaciteit mag omhoog, maar de leefbaarheid van de omwonenden moet gegarandeerd worden. Er is al geïnvesteerd in een nieuwe toegangsweg voor de vrachtwagens, zodat woongebied zo veel mogelijk ontzien wordt bij de aan- en afvoer van de dieren. Er moet ook een groenbuffer komen rond het terrein, en er moeten maatregelen komen om extra geurhinder te voorkomen. 

Andere activiteiten op de site verboden

In het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) staat wel dat het slachthuis geen andere activiteiten mag opstarten, zoals bijvoorbeeld het klaarmaken van kant-en-klare maaltijden. Dit zou een aanvoer van andere grondstoffen noodzaken, bijvoorbeeld aardappelen, met alle overlast van dien. 

Bijbouwen?

Het slachthuis zal niet moeten bijbouwen om aan de 2,5 miljoen varkens per jaar te komen. Nieuwe gebouwen lijken dus niet aan de orde. De provincie laat één opening: als er moet bijgebouwd worden om het dierenwelzijn te verhogen, dan zal dat mogen.  Overigens kan de provincie geen rekening houden met dierenwelzijn in beslissingen over het PRUP, omdat dierenwelzijn geen provinciale bevoegdheid is.