Strijd tegen broeikasgassen werpt (gedeeltelijk) vruchten af

Het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving heeft vandaag zijn jaarlijks rapport gepubliceerd over de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daaruit blijkt dat de uitstoot van CO2 voor het derde jaar op rij niet meer toeneemt. Dat lijkt goed nieuws. Maar helaas zit de uitstoot van andere broeikasgassen in stijgende lijn.   

Eerst het goede nieuws: de wereldwijde uitstoot van CO2 is vorig jaar min of meer gelijk gebleven, net als het jaar daarvoor. CO2 is zowat het meest bekende broeikasgas en komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. Dat de uitstoot van CO2 niet meer stijgt, wordt vooral toegeschreven aan het feit dat meer en meer landen gebruik maken van minder vervuilende energiebronnen. Zo zien we bijvoorbeeld dat in de Verenigde Staten en Rusland de uitstoot vorig jaar met om en bij de 2 procent is afgenomen, in Brazilië zelfs met 6,1 procent. Ook in China was er een lichte afname (-0,3 procent), terwijl de uitstoot van CO2 in Europa min of meer gelijk gebleven is. Daar staat tegenover dat landen als India (+4,7) en Indonesië (+6,4) vorig jaar meer hebben uitgestoten. Wat de globale balans in evenwicht brengt.      

Inspanningen blijven noodzakelijk

Maar er is dus ook minder goed nieuws. De samenstellers van het rapport hebben voor het eerst ook gekeken naar de uitstoot van andere broeikasgassen. En die blijken in de totale hoeveelheid broeikasgassen een almaar groter aandeel te hebben (28 procent). Tot die andere broeikassen worden methaan, lachgas en zogenoemde F-gassen gerekend. Die laatste komen onder meer voor in koelkasten en ventilatiesystemen. Als je de uitstoot van alle broeikasgassen samen bekijkt, dan is die vorig jaar met 0,5 procent gestegen. Wat erop wijst dat we nog altijd veel inspanningen moeten leveren, en die ook voor een stuk moeten verleggen.

Goedkope steenkool en intensieve veeteelt zijn boosdoeners

Het rapport van het Nederlands Planbureau voor de Leefomgeving is voor een stuk gebaseerd op cijfers van de Europese Commissie. Onze landgenoot Jos Delbeke, die als directeur-generaal bij de Europese Commissie verantwoordelijk is voor het klimaatbeleid, is dan ook niet verbaasd over de bevindingen van het rapport. "Methaan komt onder meer  vrij bij de ontginning van steenkool en natuurlijk gas. En het gebruik ervan is wereldwijd hoog gebleven. Maar nog belangrijker is de uitstoot van methaan door vee. In landen als China is de vleesconsumptie sterk toegenomen. Dat hangt samen met de groeiende middenklasse in die landen.  Met de stijgende vleesconsumptie is wereldwijd ook de veeteelt toegenomen. Met meer methaanuitstoot als gevolg."  

We hebben vorig jaar een internationaal akkoord afgesloten om het gebruik van F-gassen te verminderen, maar de uitfasering ervan is vrij lang

Jos Delbeke, directeur-generaal klimaatbeleid EC

Een gelijkaardige verklaring heeft Jos Delbeke voor de toename van F-gassen. "Bij ons mogen F-gassen met een hoge klimaatintensiteit bij de productie van koelkasten en ventilatiesystemen al een tijdje niet meer gebruikt worden. Maar in opkomende economieën als India, waar koelkasten en ventilatiesystemen gezien het warme klimaat erg in trek zijn, nog wel.  We hebben vorig jaar met die landen een internationaal akkoord afgesloten om het gebruik van F-gassen te verminderen, maar de uitfasering ervan is vrij lang".

Meest gelezen