Videospeler inladen...

Nieuw leerplan katholiek basisonderwijs maakt komaf met 20 bestaande leerplannen 

Het katholiek onderwijs presenteert vandaag 1  nieuw geïntegreerd leerplan voor het basisonderwijs. Dat vervangt de meer dan 20 leerplannen die nu bestaan voor het kleuter-en lager onderwijs. Het nieuwe  leerplan ' Zin in leren! Zin in leven!' focust op de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Vanaf volgend schooljaar wordt het gebruikt in het gewoon en het buitengewoon katholiek basisonderwijs.

 

De voorbije maanden kregen de koepels nogal eens het verwijt dat ze de leerplannen veel te veel overladen zodat er geen ruimte meer is voor eigen inbreng van de leerkrachten. Met dit nieuwe leerplan voor het basisonderwijs wil het katholiek onderwijs het tegendeel bewijzen. Totnogtoe hanteerde het meer dan 20 leerplannen voor het kleuter-en lager onderwijs. Ze legden de leerdoelen vast bijvoorbeeld voor de lessen Frans, godsdienst en rekenen voor de verschillende leerjaren in het basisonderwijs.

Daar maakt het nieuwe leerplan nu komaf mee. "Onze scholen zijn veranderd", legt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen uit. "Er is veel meer diversiteit in de klas en dat maakt het voor een leerkracht die alleen voor de klas staat niet makkelijk. Met dit nieuwe leerplan willen we ruimte maken voor lerarenteams die er actief en creatief mee aan de slag gaan om zo hun leerlingen goed te vormen".

Focus op ontwikkeling van kinderen

Het nieuwe leerplan stelt de ontwikkeling van kinderen voorop.  Op de eerste plaats komt de persoonsgebonden ontwikkeling van kinderen zoals bijvoorbeeld de emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling  van initiatief en verantwoordelijkheid. Daarnaast is er de cultuurgebonden ontwikkeling zoals bijvoorbeeld taalontwikkeling en de ontwikkeling van wiskundig denken.

"In de praktijk komen die vaak samen", zegt Boeve. "Als een leerkracht
bijvoorbeeld met zijn klas Bokrijk bezoekt, dan leren de leerlingen niet
alleen historisch besef, ze leren ook samen de trein nemen en respect
te tonen voor de andere treinreizigers. Dat zijn allemaal leerkansen
voor de leerlingen en het nieuwe leerplan helpt lerarenteams om die te
onderscheiden en actief op elkaar te betrekken".   

Drempel tussen kleuter-en lager onderwijs wegwerken

Het nieuwe leerplan overspant de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Op die manier worden de drempels tussen kleuter-en lager onderwijs weggewerkt, maar ook die tussen gewoon en buitengewoon onderwijs.  "Met het M-decreet groeien het gewoon en het buitengewoon onderwijs alsmaar meer naar elkaar toe", zegt Lieven Boeve, "en met dit leerplan maken we de overstap voor leerlingen makkelijker".

Nog jaarklassen nodig?

Maar kun je in deze visie nog wel jaarklassen hebben, waar leerlingen per leeftijd in een bepaald leerjaar zitten. "Verschillende van onze scholen experimenteren al met zogenaamd klasdoorbrekend werken, waarbij er bijvoorbeeld twee leerkrachten in de klas zijn", zegt Boeve. " De ene leerkracht geeft les en intussen observeert de andere leerkracht de leerlingen en volgt hun ontwikkeling op.  Het is precies zo'n vernieuwende manieren van werken dat we met dit leerplan willen ondersteunen".

Nieuwe website

Opdat leerkrachten snel met het nieuwe leerplan aan de slag zouden kunnen, heeft het katholiek onderwijs een website gemaakt waar alle domeinen en leerdoelen makkelijk terug te vinden zijn. Leerkrachten zullen er ook het niveau van hun klas in verband met de verschillende domeinen kunnen opvolgen. Vanaf  1 september 2018 kan dit nieuwe leerplan worden gebruikt in het katholiek onderwijs. Maar scholen krijgen nog tot 1 september 2020 de tijd om het in te voeren.  

Ook voor het secundair onderwijs nieuwe leerplannen?

Lieven Boeve is er voorstander van om ook voor het secundair onderwijs dezelfde richting uit te gaan. Het secundair onderwijs kan veel van het basisonderwijs leren, vindt Boeve. Zeker wat de eerste graad betreft, zou je bijvoorbeeld in plaats van telkens een verschillende leerkracht voor elk vak, het aantal leerkrachten voor die eerstejaars kunnen beperken door vakken te bundelen. En als we dan de vakleerplannen behouden maar geintegreerd aanbieden dan denk ik dat we de jongeren daarmee een dienst bewijzen".

Meest gelezen