Eerste groep Soedanese migranten vandaag teruggestuurd

Vandaag worden verschillende Soedanese migranten zonder politiebegeleiding teruggestuurd naar Soedan. In totaal heeft een Soedanees inspectieteam tijdens een bezoek aan ons land 43 landgenoten geïdentificeerd, schrijft De Morgen. Het gaat om mensen die in ons land geen asiel hebben aangevraagd, en intussen de nodige documenten hebben gekregen om ons land te verlaten, bevestigt het kabinet van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). 

De Soedanese identificatieteams waren naar ons land afgereisd op uitnodiging van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Bedoeling van hun bezoek was om tussen de groep migranten die zich de laatste tijd ophielden aan het Maximiliaanpark in Brussel landgenoten te zoeken. Ze bezochten verschillende gesloten opvangcentra en kwamen zo in contact met Soedanezen die in ons land verbleven, maar geen asiel hadden aangevraagd. Francken wilde deze vorm van transitmigratie gericht aanpakken. Omdat hij vermoedde dat er tussen de migranten een aanzienlijke groep Soedanezen zat, nodigde hij een identificatieteam uit hun land uit.

Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken heeft die aanpak geloond: het team heeft 61 interviews uitgevoerd, waarbij 43 Soedanezen zijn geïdentificeerd, die geen asiel hebben aangevraagd in ons land. Die mensen hebben intussen allemaal de nodige reisdocumenten en "laissez-passers" gekregen om opnieuw naar Soedan te vertrekken, bevestigt het kabinet van Francken. De eerste mensen stappen vandaag op het vliegtuig naar de Soedanese hoofdstad Khartoem, zonder politie-escorte.

"Bij de eerste poging tot terugkeer schakelen we nooit de politie in. Dat gebeurt bijvoorbeeld wel na een of meerdere weigeringen, of na tumult op de vlucht", klinkt het. "Maar we kiezen in eerste instantie altijd voor de vrijwillige terugkeer, voor er sprake kan zijn van een gedwongen uitwijzing met begeleiding tot aan het vliegtuig. Pas in laatste instantie worden politiediensten ingeschakeld tot op de plaats van herkomst."

Hangende dossiers

De Soedanezen in kwestie kunnen nog beroep aantekenen tegen hun uitwijzing, of alsnog asiel aanvragen in ons land. "Dat kan bijvoorbeeld als ze kunnen aantonen dat ze gevaar zouden lopen in geval van terugkeer. Iemand kan tot één uur voor vertrek zo'n aanvraag indienen. Weet wel dat we elke verwijderingspoging tegen het licht houden: we toetsen elk dossier aan artikel 3 uit de Europese Verklaring voor de Rechten van de Mens om te kijken of een veilige terugkeer wel mogelijk is", aldus het kabinet Francken.

Vandaag vertrekken de eerste migranten terug naar Soedan, en ook morgen staan er uitwijzingen gepland. In principe zou de terugkeer van de 43 Soedanezen de komende weken met mondjesmaat verlopen. "Per dag kunnen we drie boekingen doen, als we geen politie-escorte meesturen. Een uitwijzing onder politiebegeleiding kan maar één keer per dag. Maar een boeking betekent niet dat de vlucht effectief doorgaat. Dat hangt onder meer af van de luchtvaartmaatschappij zelf en hun beschikbare plaatsen."

Het is niet ondenkbaar dat enkele van de 43 Soedadezen alsnog asiel zullen aanvragen in ons land. "Drie dossiers zijn nog in behandeling: het gaat om mensen voor wie de reisdocumenten wel zijn afgeleverd, maar voor wie de terugkeer nog niet zeker is", aldus nog het kabinet Francken. "Zeker is wel dat één iemand heeft aangegeven vrijwillig te willen vertrekken. Voor de andere groep wordt een gedwongen terugkeer bekeken", verduidelijkt de Dienst Vreemdelingenzaken.

Meest gelezen