Is tekening van "naakte Mona Lisa" van de hand van Leonardo da Vinci?

In het Louvre in Parijs gaan experts na of een eeuwenoude houtskooltekening van een naakte vrouw van de hand van Leonardo da Vinci is. Mogelijk gaat het om een voorstudie van de Mona Lisa.

Het is een van de beroemdste schilderijen ter wereld: de Mona Lisa in het Louvre in Parijs. Leonardo da Vinci maakte het schijnbaar zedige portret begin 16e eeuw. Nu blijkt dat hij mogelijk een minder brave voorstudie maakte.

Concreet gaat het om een houtskooltekening van een naakte vrouw die zich al meer dan een eeuw in de collectie van het musée Condé even ten noorden van Parijs bevindt. De tekening is recent naar het Louvre overgebracht waar experts momenteel een grondig onderzoek uitvoeren in een laboratorium in de kelders.

Tot nu toe is aangenomen dat de tekening van de hand van een van de studenten van de Italiaanse grootmeester is, maar blijkbaar bestaan voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat hij de vrouw zelf tekende én dat het een studie betreft die aan de Mona Lisa voorafging. Wordt ongetwijfeld vervolgd...