AFP or licensors

VN opent onderzoek naar oorlogsmisdaden in Jemen

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft beslist internationale deskundigen naar Jemen te sturen om beschuldigingen van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen in het verscheurde Arabische land na te gaan.

Een resolutie met die strekking, ingediend door de Arabische landen en gesteund door de Westerse lidstaten van de raad, werd - na intens overleg in de wandelgangen - met unanimiteit goedgekeurd. Ook de Jemenitische afvaardiging kon zich in de tekst vinden. 

"Een geloofwaardig internationaal onderzoek is noodzakelijk, om op een grondige, transparante, onafhankelijke en onpartijdige wijze de feiten en omstandigheden rond mensenrechtenschendingen te bepalen, met het oog op het beëindigen van de cyclus van straffeloosheid in Jemen", verklaarde de Nederlandse vertegenwoordiger, namens een kerngroep van Westerse landen in de raad.

Eerder was Nederland ook de initiatiefnemer van een resolutie over een internationaal, onafhankelijk onderzoek. Bij gebrek aan internationale steun in de Mensenrechtenraad moest Nederland die resolutie toen intrekken.

Ernstige inbreuken

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International stelt dat beide partijen in de Jemenitische burgeroorlog ernstige inbreuken op de mensenrechten en het oorlogsrecht hebben begaan, waaronder oorlogsmisdaden. Zo zou de coalitie van soennitische Arabische landen onder leiding van Saoedi-Arabië bewust burgerdoelwitten hebben gebombardeerd, zoals hospitalen, scholen, markten en moskeeën. Ook zou de coalitie gebruik gemaakt hebben van verboden clusterbommen. 

Soldaten aan beide zijden zouden slachtingen aangericht hebben in dorpen, zonder een onderscheid te maken tussen militairen of burgers. Zeker 68 burgers werden gedood, merendeel daarvan vrouwen en kinderen, aldus Amnesty International. Bovendien zouden beide partijen onprecieze wapens, zoals artillerie- en mortiervuur, gebruikt hebben in dicht bevolkte woonwijken, eveneens een schending van het internationaal humanitair recht. 

Meest gelezen