BELGA/MAETERLINCK

Chinese internetbedrijven plegen massaal btw-fraude in België

Chinese internetbedrijven verduisteren op grote schaal goederen in onder meer ons land en ontwijken zo de btw. Dat is te lezen in een nota naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt die Le Soir kon inkijken. Het mechanisme werd ons bevestigd door de overheidsdienst Financiën.

Hoe gaat de fraude precies in zijn werk? Een Chinees internetbedrijf stuurt een container goederen via bijvoorbeeld de Antwerpse haven naar Roemenië, vaak naar een fictief bedrijf. Er moeten dan normaal belastingen worden betaald in Roemenië, het land van bestemming, maar dat gebeurt dus niet.

In plaats van dat de goederen legaal naar Roemenië worden verscheept, lijken ze in rook op te gaan. De goederen bestaan officieel niet meer en er worden dus nergens belastingen betaald. Hoe de goederen zomaar kunnen verdwijnen is niet duidelijk, maar het is een feit dat slechts een klein percentage van de containers die in Antwerpen passeren, gecontroleerd worden.

Europese oplossing

De btw-carrousel staat beschreven in een nota aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). In Le Soir erkent de minister het probleem, maar is het moeilijk voor één lidstaat om de situatie aan te pakken.

De FOD Financiën verduidelijkt: België zou maatregelen kunnen nemen tegen de btw-fraude, maar dan zou het probleem zich gewoon verplaatsen naar een andere haven of luchthaven en dat zou leiden tot een concurrentieprobleem.

De oplossing moet uit Europese hoek komen, klinkt het en daar wordt aan gewerkt. De onderhandelingen over de hervormingen van de btw-regels lopen op Europees niveau. "Er wordt langs verschillende kanten heel veel druk uitgeoefend om voor het einde van het jaar tot een akkoord te komen", klinkt het bij Financiën.

De schade door dit soort btw-fraude wordt geschat op 5 miljard euro per jaar voor heel Europa. Dat zou oplopen tot 7 miljard in 2020.

Meest gelezen