Dit verandert er vanaf 1 oktober

Vanaf morgen treden een aantal nieuwe regels in werking. Zo krijgen ruim 420.000 bedienden een koopkrachtstijging van 1,1 procent, wordt de Vlaamse energielening uitgebreid en verliezen dronken fietsers niet langer automatisch hun rijbewijs.

Koopkrachtstijging voor meer dan 420.000 bedienden

Ruim 420.000 bedienden in meer dan 50.000 bedrijven krijgen vanaf 1 oktober een koopkrachtstijging van 1,1 procent. Vakbonden en werkgevers bereikten hierover begin juni een akkoord. Het kan gaan over een echte loonsverhoging met 1,1 procent, maar de werkgever kan ook kiezen voor een andere, gelijkwaardige koopkrachtstijging.

Dronken fietsers spelen niet meer automatisch hun rijbewijs kwijt

Fietsers die in beschonken toestand door een agent worden betrapt, riskeerden tot nu toe naast een fikse geldboete ook de intrekking van hun autorijbewijs. Door een nieuwe wet is de rechter niet langer verplicht het rijbewijs in te trekken. De mogelijkheid blijft wel bestaan.  

Vlaamse energielening wordt uitgebreid

Wie energiebesparende werken uitvoert, komt in aanmerking voor een energielening. Dat kan voor een investering in isolatie, nieuwe ramen, een nieuwe verwarmingsinstallatie of zonnepanelen. Voortaan kan maximaal 15.000 euro worden geleend, in plaats van 10.000 euro. Daarnaast bedraagt de periode waarbinnen de lening moet worden terugbetaald, nu acht jaar in plaats van vijf jaar. Voor de sociale doelgroep en verenigingen wordt die periode tien jaar.

Voor de algemene doelgroep bedraagt de intrest op de lening 2 procent. Die groep kan nog tot eind 2018 een energielening afsluiten. Wie behoort tot de sociale doelgroep, zoals de beschermde afnemers, gezinnen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen van het ziektefonds en gezinnen met een laag inkomen, kan een energielening renteloos afsluiten. Ook voor die doelgroep is het bedrag verhoogd naar 15.000 euro. De afbetaling kan over tien jaar tijd.

Ook na 1 januari 2019 blijft de lening bestaan voor deze doelgroep. De Energiehuizen kunnen daarnaast nu ook aan niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen lenen, zoals scholen, ziekenhuizen en vzw's. Voor hen bedraagt de intrest 1 procent, met een looptijd van tien jaar. Ook kunnen zij maximaal 15.000 euro ontlenen.

Thuisverpleegkundigen moeten identiteit patiënt controleren

Vanaf 1 oktober moeten de thuisverpleegkundigen de identiteit van hun patiënt controleren bij elk patiëntencontact als ze de elektronische derdebetalersregeling toepassen. Bij de derdebetalersregeling betaalt de patiënt enkel het remgeld (wat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds, red.), de rest van de factuur wordt rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld.

De maatregel zal volgens het Riziv leiden tot een administratieve vereenvoudiging en een efficiëntere samenwerking tussen de zorgverleners en de ziekenfondsen. Ook eventuele fraude van zorgverleners en patiënten zal op die manier voorkomen kunnen worden, aldus het Riziv.

Vanaf 2018 zal de verplichting uitgebreid worden naar andere categorieën zorgverleners. De identificatie zal in regel gebeuren door een elektronische lezing van de identiteitskaart. Ook elektronische vreemdelingenkaarten, geldige ISI+-kaarten - bijvoorbeeld voor kinderen van minder dan 12 jaar die nog geen geldige identiteitskaart hebben - komen in aanmerking, net als een geldig attest van de sociaal verzekerde afgeleverd door een ziekenfonds.

Patiënten met chronische ziekte kunnen beroep doen op huisapotheker

Patiënten die lijden aan een chronische ziekte, kunnen vanaf 1 oktober een zogenoemde huisapotheker, vergelijkbaar met de huisarts, inschakelen. Zo'n apotheker volgt de behandelingen van de patiënt op en waakt over een juiste inname van de medicijnen. Andere taken van deze apotheker worden een compleet medicatieschema opstellen, een persoonlijke en aangepaste begeleiding en samenwerking met de dokters en andere zorgverleners.

De patiënt die zo'n huisapotheker wil, moet een conventie tekenen. Op die manier geeft de patiënt de apotheker toestemming om zijn farmaceutische zorgen op te volgen en zijn gezondheidsgegevens uit de e-Health Consent te delen. De apotheker krijgt hiervoor een forfaitair honorarium van 31,8 euro per jaar per patiënt. Dat bedrag wordt enkel aangerekend aan de mutualiteit.

Karel Van Eetvelt verhuist naar Febelfin

Vanaf 1 oktober is Karel Van Eetvelt de nieuwe CEO van bankenfederatie Febelfin. Van Eetvelt verlaat Unizo, waar hij meer dan 12 jaar aan de slag was als gedelegeerd bestuurder.

De 51-jarige Van Eetvelt moet van de bankenfederatie "een toekomstgerichte organisatie" maken, zo klonk het bij zijn voorstelling. "De financiële sector staat voor grote uitdagingen en veranderingsprocessen. De organisatie zal meer dan ooit klaar moeten staan om de sector daarin bij te staan en een omgevingskader te creëren dat een duurzame toekomst mogelijk maakt".

Nieuwe rijopleiding

Vanaf 1 oktober moet je minstens negen maanden oefenen vooraleer je een rijexamen mag afleggen, en wie zoon of dochter wil leren rijden, moet voortaan ook drie uur naar de les.  

Meest gelezen