Videospeler inladen...

Theo Francken: "Een hub voor vluchtelingen in Brussel? Ik begrijp Rudi Vervoort niet meer"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is niet te spreken over het voorstel van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) om een opvangcentrum te openen voor de vluchtelingen in het Maximiliaanpark. Volgens Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) is dat plan op dit moment echter niet meer dan een denkpiste. Donderdag op de ministerraad wordt dat besproken.

 

"We zijn er bijna en nu stelt Vervoort opvang voor. De burgemeester van Calais springt een gat in lucht", zegt Francken op sociale media. Het kabinet van Vervoort reageert: "We gaan niet op eigen houtje actie ondernemen, maar dan moet de federale regering wel snel haar verantwoordelijkheid opnemen."

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) lanceerde gisteren een
voorstel voor de opvang van vluchtelingen die in het Maximiliaanpark
verblijven, in de buurt van het Noordstation. Hij wil 500.000 euro
vrijmaken om een opvangcentrum te financieren.

Plan, voorstel of denkpiste

Vervoort wil het initiatief "hoogdringend" nemen wegens het gebrek aan daadkracht van de federale regering tegenover de humanitaire crisis, luidde het op zijn kabinet. Hij is van plan de factuur door te sturen naar de federale collega's. Het gaat voorlopig nog maar om een voorstel, de Brusselse regering heeft nog geen formeel akkoord over de kwestie.

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) reageert "not amused" op Facebook, Twitter en zijn blog. "We doen alles om een tweede Calais te vermijden", schrijft hij. Het probleem van migranten in en rond het Maximiliaanpark nabij Brussel-Noord was volgens hem bijna opgelost, "en nu stelt Vervoort een opvanggebouw ter beschikking om een migratieHUB te creëren. Een HUB nog wel, het woord zegt genoeg, een HUB naar de UK. De burgemeester van Calais springt een gat in de lucht."

Volgens Francken zal zo'n opvangcentrum leiden tot meer onveiligheid op de snelwegparkings langs de E40, waar migranten proberen aan boord te klimmen van vrachtwagens richting Groot-Brittannië. "Ze zullen de migratieopvanghub met plezier gebruiken om uit te rusten van hun nachtelijke inklimpogingen", aldus Francken. "De truckchauffeurs internationaal transport zullen daar de dupe van zijn."

"De bevoegdheid voor de migranten in het Brusselse Maximiliaanpark is federaal. Daarom heeft de Brusselse regering geen enkele beslissing genomen om de situatie op te lossen", zegt het kabinet-Vervoort na de opmerkingen van Francken. Dat de minister-president voorstelde om een opvangcentrum in te richten, is een gevolg van de "dringende toestand en het ontbreken van elk voorstel tot oplossing vanuit het federale niveau".

CD&V: "Brussel kan geen tweede Calais worden"

Volgens Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) is het voorstel van een opvangcentrum aan het Noordstation op dit moment niet meer dan een denkpiste die minister-president Vervoort naar voor schuift. "Daarover moeten en zullen we uitvoerig van gedachten wisselen nu donderdag op de ministerraad, " zegt Debaets. "Het is evident dat als dat centrum er überhaupt komt, dat daar goede afspraken over gemaakt worden."

"Mensen die geen asiel willen aanvragen, die moeten begeleid
worden naar terugkeer", zegt Debaets. "Mensen die wel asiel aanvragen moeten, zeker degenen die in aanmerking komen, in menswaardige omstandigheden omkaderd worden."

"Het is niet humaan om gezinnen met kinderen op straat te laten.
Zeker niet in de winter," zegt Debaets verder. "Het is anderzijds hoogst onverstandig om transitmigranten aan te trekken. Voor CD&V is het duidelijk dat Brussel geen tweede Calais kan worden. Een centrum kan er maar komen als daarover concensus is binnen de verschillende regeringspartners. En als er bovendien een oplossing gevonden wordt, samen met de federale collega’s en met de stad Brussel. Wij
zullen dat donderdag bespreken."

Gisteren stelden ook 7 ngo's nog een "humanitaire hub" voor bij het Noordstation, een ruimte waar de migranten informatie en verzorging kunnen krijgen, maar niet kunnen overnachten.

Meest gelezen