"1 euromaaltijden schieten tekort als antwoord op hun doelstellingen"

Volgens het Kinderrechtencommissariaat halen de 1 euromaaltijden voor arme gezinnen hun vooropgestelde doel niet. Die goedkope maaltijden moeten arme gezinnen naar allerhande ondersteunende projecten leiden, maar doen dat in de praktijk niet. 

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) rolde in 2015 het principe van de 1 euromaaltijden uit. Arme gezinnen kunnen dankzij dat systeem maaltijden van amper 1 euro kopen voor kinderen jonger dan 12 jaar.  Bedoelding is dat die maaltijden dan fungeren als een "laagdrempelige toegangspoort naar gezinsondersteunende diensten".

"Maar wat wij zien, is dat dat via die 1 euromaaltijden niet werkt", zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. "Integendeel, we zien het omgekeerde. De aanbieders van de maaltijden hebben het zeer moeilijk om gezinnen aan te trekken en moeten sowieso via de opvoedingsondersteuning moeten gaan."

Uit het onderzoek van het Kinderrechtencommissariaat blijkt namelijk dat de maaltijden toch te duur zijn voor heel wat arme gezinnen, aangezien enkel de jongere kinderen 1 euro betalen. Bovendien is het tijdstip niet altijd aangepast aan het gezinsleven. "Je ziet dat het in de praktijk heel wat moeilijkheden met zich meebrengt. Het lijkt ons echt een initiatief dat zijn doelstelling niet bereikt", aldus Vanobbergen.

Het Kinderrechtencommissariaat pleit er daarom voor om de koppeling tussen 1 euromaaltijden en gezinsondersteunende maatregelen los te laten. "Er moet enerzijds veel meer ingezet worden op het versterken van opvoedings- en gezinsondersteuningsinitiatieven. Daarnaast is goedkoop en gezond eten ook belangrijk, bijvoorbeeld via het optrekken van de laagste inkomens naar de armoedegrens zodanig dat mensen zelf voldoende middelen hebben om hun maaltijden thuis te maken."

Het Kinderrechtencommissariaat heeft een advies in die zin bezorgd aan bevoegd minister Homans.

Homans: "Niet correct om nu al te concluderen dat projecten hun doel niet halen"

Intussen heeft minister Homans al gereageerd op het Kinderrechtencommissariaat. Ze weerlegt de kritiek en hekelt de "voorbarigheid". "Het is niet correct om nu al te concluderen dat de projecten hun doel niet halen. Dit kunnen we pas na afloop van de projecten - eind 2018 - doen", klinkt het. 

"Uiteraard zullen deze projecten niet de armoede oplossen. Dat hebben we nooit gepretendeerd. Er dient echter ook ruimte te zijn om te experimenteren met nieuwe ideeën en maatregelen. Van een instantie als het Kinderrechtencommissariaat zou je verwachten dat ze deze ruimte geven en niet bij het begin van de projecten al concluderen dat ze een maat voor niets zijn. Qua motivatie voor de geëngageerde medewerkers en vrijwilligers kan dit wel tellen", aldus Liesbeth Homans.

Nog volgens de minister komen er wel degelijk positieve signalen uit het project van de 1 euromaaltijden en wordt het geld beter besteed dan vroeger.

Jasper Jacobs

Meest gelezen