Dirk Voorhoof: Justitie bedreigt journalistiek bronnengeheim in zaak Kasteelmoord

De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Gent bevestigt dat de huiszoeking bij VRT-journalist Bart Aerts terecht was, en dat het gerecht zijn iPhone in beslag mocht nemen. Volgens de KI gaat het niet om een schending van het bronnengeheim.

Eind vorig jaar vallen speurders binnen bij Bart Aerts, nadat die voor Terzake een reportage heeft gemaakt over de Kasteelmoord. Aerts voert in die reportage afgeluisterde telefoongesprekken aan tussen betrokkenen in de Kasteelmoord. Volgens hem zijn die gesprekken onvoldoende gecontroleerd, en kunnen ze mogelijk wijzen op beïnvloeding van het Brugse gerecht.

Onmiddellijk start het gerecht een onderzoek naar het lek. De speurders willen achterhalen hoe de afgeluisterde telefoongesprekken bij de journalist waren beland. Korte tijd later geeft Peter Gyselbrecht, de zoon van hoofdverdachte André Gyselbrecht, toe dat hij de bron van die gesprekken is. Hij wordt daarom in verdenking gesteld voor misbruik van het inzagerecht in het strafdossier. Enkele dagen later vallen de speurders ook binnen bij Bart Aerts en nemen ze zijn iPhone in beslag.

Volgens Aerts mochten ze dat niet doen. Hij beroept zich op zijn journalistiek bronnengeheim, die hemzelf en zijn telefoontoestel beschermen. Het gerecht ziet dat anders: de bron van Aerts, Peter Gyselbrecht, is immers al bekend, en dus kan er van bronnengeheim geen sprake meer zijn.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent bevestigt dat laatste nu: de huiszoeking en de inbeslagname zijn terecht. De iPhone is intussen trouwens teruggegeven, volgens het gerecht zonder dat de gegevens op het toestel bekeken zijn.

Volgens emeritus professor mediarecht Dirk Voorhoof (UGent) komt daarmee het journalistiek bronnengeheim op de tocht te staan. Dat schrijft hij in een bijdrage voor De Juristenkrant. "Als de zienswijze van het parket en de KI verder gevolgd wordt, blijft er van het journalistieke bronnengeheim in België niet veel over." Volgens Voorhoof is de beslissing van de KI in tegenspraak met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat streng toeziet op dat bronnengeheim.

Ook de Vlaamse Vereniging voor Journalisten tilt zwaar aan de zaak: "Volgens ons is er geen sprake van misbruik van inzagerecht. Aerts heeft gewoon zijn werk gedaan en relevante informatie op een genuanceerde manier naar buiten gebracht", benadrukt secretaris Pol Deltour.

Meest gelezen