Myanmar "bereid om gevluchte Rohingya opnieuw toe te laten"

Myanmar en Bangladesh zijn het in principe eens om de nu al meer dan een half miljoen gevluchte Rohingya uit het eerste land te repatriëren. Hoe dat in de praktijk moet gaan, is echter verre van duidelijk.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Het akkoord zou bereikt zijn na overleg tussen verantwoordelijken van de regeringen van beide Aziatische landen in de Bengaalse hoofdstad Dhaka. Er zou nu een werkgroep van de twee landen komen die de gevluchte Rohingya terug zouden laten keren op basis van een akkoord uit 1993.

De voorbije weken zijn al 507.000 leden van de Rohingya-minderheid -de meesten moslims, maar er zijn ook hindoes bij- vanuit de deelstaat Rakhine in Myanmar gevlucht naar Bangladesh. Ze vertellen over gruweldaden, moorden en verkrachtingen door het leger van Myanmar en door milities van de boeddhistische Rakhaing-meerderheid in Rakhine.

De Verenigde Naties noemen dat de "snelst evoluerende vluchtelingencrisis van het ogenblik" en hebben ook de term "etnische zuivering" in de mond genomen. Er loopt ook een onderzoek naar misdaden tegen de mensheid door Myanmarese troepen en milities tegen de Rohingya. De vluchtelingen zitten in Bangladesh in overbevolkte kampen of gewoon tussen de velden en in volle regenseizoen en zonder veel hulp wordt gevreesd voor doden door ziektes en ondervoeding.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Willen die Rohingya wel terug naar waar ze verdreven werden?

Er is nog veel twijfel over wat er nu precies afgesproken is. Het is verre van zeker dat de meer dan een half miljoen Rohingya hun huizen, velden, vee en bezittingen hebben achtergelaten om in Bangladesh een toevlucht te zoeken, wel terug durven nu er geen enkele garantie is dat het geweld tegen hen opnieuw losbarst.

Het akkoord van 1993 tussen Myanmar en Bangladesh bepaalt ook dat "alle Rohingya die officieel geregistreerd zijn als vluchteling en kunnen bewijzen dat ze in Myanmar resideerden, mogen terugkeren". Dat laatste is echter een criterium waarbij Myanmar veel mensen zou kunnen weigeren. Officieel zijn de Rohingya zelfs geen staatsburgers, dat recht werd hen in 1982 ontnomen door de toenmalige dictator van Myanmar, Ne Win.

Ook is het niet duidelijk of het akkoord ook slaat op de vluchtelingen die nu gevlucht zijn of die 300.000 die begin de jaren 90 naar Bangladesh trokken. In totaal wonen er nu dus al meer dan 800.000 Rohingya uit Myanmar in Bangladesh, een overbevolkt land met 160 miljoen inwoners.

Meest gelezen