Represented by ZUMA Press, Inc.

Opwarming van de aarde opnieuw op kruissnelheid

De afgelopen decennia verliep de stijging van de temperatuur op aarde trager dan de meeste wetenschappers hadden verwacht. Vanaf 2000 kwamen er zelfs meer gure winters en leek de opwarming van de aarde in een dip te zitten. Tot er weer warmterecords werden gebroken vanaf 2015. Maar vandaag is er meer duidelijkheid over dat grillige verloop. Volgens wetenschappers van de Britse Weerkundige Dienst slaat de temperatuur van het  oppervlaktewater van de Stille Oceaan om de paar decennia om van koud naar warm. Die omslag is nu bezig en brengt de opwarming opnieuw op kruissnelheid.  

Het zijn onderzoekers van de Britse Weerkundige Dienst, die met de nodige bewijzen komen. De Met Office beschikt over het meest aantal onafgebroken meetgegevens ter wereld en staat bekend om zijn baanbrekend klimaatonderzoek.

In de tweede helft van de vorige eeuw verliep de opwarming volgens het scenario dat klimatologen hadden vooropgesteld. Ze baseerden zich daarbij op de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Na de eeuwwisseling verliep de opwarming -tegen de verwachtingen in- trager.  Wetenschappers formuleerden verschillende hypotheses. Volgens een ervan zou het stijgend aantal vulkaanuitbarstingen hebben geleid tot meer stof in de atmosfeer waardoor de zonnestralen werden gedimd.

 

De kracht van de zee

Andere wetenschappers zoeken de verklaring op zee. De laatste jaren hebben we het El-Niño effect gekend. Dat betekent een sterke opwarming van de Stille Oceaan ter hoogte van de evenaar en aan de westkust van
Zuid Amerika. El Niño-jaren zijn doorgaans warmer en kennen meer weersextremen dan andere jaren.

Maar er is meer aan de hand. De temperaturen in de Stille Oceaan worden steeds hoger. Wetenschappers herkennen het patroon als de omkering van de temperatuur van de Stille Oceaan (in het jargon de Interdecadale Pacifische Oscillatie of IPO). Dat is een weerfenomeen met twee fases: een positieve en een negatieve.  Beide beïnvloeden de temperatuur op
aarde.   

De positieve fase, negatief voor het klimaatverdrag

Tijdens een positieve fase zijn de temperaturen in het tropische deel van de Stille Oceaan ongebruikelijk hoog. In het noorden en het zuiden van dat gebied zijn ze lager. Volgens de Met Office hebben we de negatieve fase net achter de rug en zitten we opnieuw in een positieve fase. "De tropen zullen nog warmer worden, net als de westkust van Noord Amerika en de rest van de wereld", zegt professor Adam Scaife hierover. Het betekent dat de opwarming van de aarde opnieuw op kruissnelheid ligt en dus sneller zal gebeuren dan de afgelopen 20 jaar.

Dat zou slecht nieuws zijn voor het klimaatverdrag van Parijs. Daarin hebben alle landen afgesproken om de temperatuurstijging deze eeuw zover mogelijk onder de 2 graden Celsius te houden (bij voorkeur anderhalve graad). Maar met de Stille Oceaan in "positieve fase" en zonder extra maatregelen kan de temperatuur tegen 2026 al met anderhalve graad zijn gestegen.
 

Meest gelezen