Vandeurzen maakt geld vrij voor onderzoek naar zelfmoord bij 45-plussers

Vlaanderen wil tegen 2020 het aantal zelfdodingen in ons land met 20% doen dalen in alle leeftijdscategorieën. Dat lijkt te lukken, alleen bij de 45-plussers zet die daling zich nog niet zo sterk verder, meldt Belga op basis van een tussentijdse evaluatie van de zelfmoordcijfers. Daarom wil minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V) extra investeren in onderzoek naar motieven voor zelfdoding bij 45- tot 59-jarigen.

Vlaanderen heeft als doel om het aantal zelfdodingen tussen 2000 en 2020 met 20 procent te verminderen. De tussentijdse evaluatie op basis van de meest recente cijfers uit 2014 toont aan dat er stappen in de goede richting worden gezet. In verschillende leeftijdscategorieën en zowel bij mannen als vrouwen daalt het aantal zelfdodingen. Alleen de groep van de 45-plussers hinkt wat achterop. 

Minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V) wil gericht achterhalen waarom de dalende tendens zich specifiek bij 45 tot 59-jarigen niet meteen lijkt door te zetten. Hij maakt daarom 165.000 euro vrij voor bijkomend onderzoek, onder meer via gesprekken met nabestaanden van mensen die uit het leven zijn gestapt. Zogenoemd "psychologisch autopsie-onderzoek" is dat.

"Het lijkt erop dat we onze algemene doelstelling tegen 2020 gaan halen in alle leeftijdsgroepen, als we ons baseren op de evolutie tot en met 2014. Specifieke onlinetools, waar mensen de klok rond en anoniem terechtkunnen met hun persoonlijk verhaal missen hun effect niet. Alleen bij de 45-plussers zien we die dalende tendens voorlopig niet duidelijk. En elke zelfmoord is er natuurlijk één te veel", benadrukt Vandeurzen. 

"Wat de 45-59-jarigen betreft, wijzen internationale onderzoeken als verklaring naar de economische crisis, die vooral op deze groep een grotere impact zou hebben. Maar om zeker te weten wat er speelt, en om te weten hoe je 45-plussers succesvol kan benaderen om het aantal zelfdodingen te verminderen, is er bijkomend onderzoek nodig. We willen de verschillende onderliggende factoren in het geval van zelfmoord zo goed mogelijk in kaart brengen. Als we die informatie hebben, kunnen we bekijken of we nog gericht actie kunnen ondernemen voor 45-plussers."

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Meest gelezen