"Reclame datingsite studentes druist in tegen menselijke waardigheid"

De reclamecampagne voor de website RichMeetBeautiful.be, die studentes wil koppelen aan oudere rijke mannen, druist in tegen de menselijke waardigheid. Dat heeft de Jury voor Ethische Praktijken (JEP) beslist. De JEP heeft dan ook gevraagd aan de adverteerder om de reclame niet meer te verspreiden.

"De Jury heeft vastgesteld dat de dienst die wordt voorgesteld er zich toe leent om vragen op te roepen, niet alleen op wettelijk en strafrechtelijk vlak maar ook op ethisch en moreel vlak, zoals tevens blijkt uit de inhoud van de talrijke klachten die zij ontving", aldus de Jury op haar website.

De JEP stelt dat de reclame in kwestie "van aard is om misbruik te maken van de zwakkere positie van de bestemmelingen van de reclame", door te verwijzen naar een onbevredigende financiële situatie van jonge vrouwelijke studenten.

Daarom is de Jury van oordeel "dat de reclame in kwestie getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder." Daarnaast "objectiveert en devaloriseert" de reclame vrouwen, en schuift ze het beeld naar voor "dat een vrouw niet in staat zou zijn om haar financiële onafhankelijkheid te verzekeren zonder toedoen van een man en zonder haar fysieke verschijning in te zetten als bepalende factor".

De JEP is dan ook van mening dat de reclame "stereotypes rond vrouwen en man-vrouw-verhoudingen handhaaft die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie" en "tegen de menselijke waardigheid".

De JEP heeft de adverteerder dan ook verzocht om de reclame niet meer te verspreiden. Ondertussen werd de affichecampagne in kwestie stopgezet. De Jury laat nog weten dat de beslissing definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep, die vijf werkdagen bedraagt.

In totaal ontving de JEP 99 klachten tegen de reclamecampagne voor de website, die sinds vorige week veel stof heeft doen opwaaien. De campagne werd verboden in Leuven en in het hele Brusselse gewest en verschillende politici en verenigingen, onder wie Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets, dienden een klacht in tegen de campagne. Het Brusselse parket heeft eveneens een opsporingsonderzoek geopend voor het aanzetten tot ontucht, in het kader waarvan de CEO van Rich Meet Beautiful, de Noor Sigurd Vedal, werd opgeroepen voor een verhoor. Dat zal in de loop van de maand oktober plaatsvinden.

Meest gelezen