VRT

"Mogen witte mannen niet meer denken en spreken?"

Columnist Luckas Vander Taelen schrijft een kwade brief naar journaliste Laurence Ostyn die zelf eerder een kwade brief naar Vander Taelen had geschreven. Aanleiding is de commotie over de  affiche van de "Oerwoudfuif" van een groep Scouts die in opspraak kwam omdat de tekening racistisch zou zijn. 

Beste Laurence,

Een democratie leeft pas als er plaats is voor verschillende meningen. Dat levert debat op en zo gaan we vooruit. Maar als je het niet eens bent met iemand, dan moet je argumenten aandragen die met de discussie te maken hebben, niet met de persoon. 

En jij doet net dat laatste. Bovendien gooi je er nog een heleboel vooroordelen en valse beweringen bovenop die jij als vaststaande waarheden voorstelt. Je probeert me eerst en vooral te overtuigen van de dominante positie van mannen in onze maatschappij.

Daarbij stel je meteen dat “het knap lastig" is om vrouwelijke politici of filmmakers te vinden. Vreemde bewering, komende van een inwoner van een gewest dat het Europees record heeft van vrouwelijke volksvertegenwoordigers : 55 op de 124 leden van het Vlaams Parlement zijn vrouwen. Ik wil ze niet allemaal opnoemen, evenmin als de vrouwelijke ministers en belangrijke politicae. Heb je al gehoord van Hilde Crevits, Caroline Gennez, Bianca De Baets, Meyrem Almaci, Gwendolyn Rutten of Liesbeth Homans? Om Laurette Onkelinx niet te vergeten!

Jij verwijt me een oude witte man te zijn die in het verleden leeft, maar ik heb de indruk dat jij de tijd van toen gebruikt om een denkbeeldig heden te kritiseren. Oh ja, vrouwelijke filmmakers zijn er ten overvloede. Fien Troch is internationaal gelauwerd en achter haar staat een grote groep,ook documentaire filmsters.

Als ik in een productiehuis kom, dan zie ik daar weinig mannen van mijn leeftijd, maar vooral veel jonge vrouwen. Dat was vroeger anders, maar in 2017 kan je niet zeggen dat het culturele veld gedomineerd wordt door mannen. Ik geef les aan het RICS en aan de VUB : die “bastions” van kunst en kennnis worden beide geleid door sterke vrouwen.

Maar misschien wist je dat niet, omdat je liever niet naar de feiten kijkt om je gelijk te halen. Want dat is jouw idee van debat: je doet een ideologische positie voor als een feitelijke waarheid en dan val je daarmee je tegenstander aan.

“Als man wordt u zomaar, zonder dat u er iets voor hoeft te doen, serieuzer en intelligenter beschouwd dan een vrouw.”

Dat stel je, alsof het dat een vaststaand feit zou zijn. Nogmaals: dat was misschien vroeger zo, maar nu niet meer. Jij meet mij denkbeeldige privileges toe zoals deze, die bepaald van de pot gerukt is :

“Bovendien bent u een man van middelbare leeftijd. Die leeftijd gaat in onze samenleving gepaard met een zeker aanzien. Zomaar, zonder dat u er ook weer iets voor hoeft te doen. Het beeld van de mannelijke dominante rol is zo diep in onze samenleving geprent dat mannen van middelbare leeftijd met een goede baan aanzien genieten.”

Ik weet niet of jij soms naar de radio luistert. Dat moet je wel eens doen, om te weten hoe het er in onze maatschappij echt aan toe gaat. 

Op Radio 1 sprak Jan Hautekiet een tijd geleden met een aantal “mannen van middelbare leeftijd”. Die waren allen werkloos en op zoek naar werk. Ze beklaagden er zich over dat ze zelfs aan geen sollicitatiegesprek toekwamen, omdat cv's van mannen van boven de vijftig automatisch geëlimineerd werden door een computerprogramma. Pure discriminatie, waar je als man van die leeftijd niets kan tegen doen.

Dat is toch wel ver van de vermeende voordelen verbonden aan het “aanzien” van die leeftijdsgroep, wat jij poneert.

 

Je hebt dus eerst onbestaande privileges verzonnen en dan verwijt je me dat ik er “onterecht “ zou van genieten. Dat is geen debat, dat is een pijnlijke grap: je hebt jezelf van bij de aanvang gelijk gegeven.Je hebt zelf de lijnen van het debat op voorhand vastgelegd.

Want jij weet dat je het grote gelijk in pacht hebt. Witte mannen hebben het nog niet begrepen, maar dat komt wel, denk je: 

”Weet zeker dat indien u zich goed informeert over wit privilege, racisme en de hele geschiedenis over "wit en zwart", haar opmerking (van Dalilla Hermans) niet leidt tot onbegrip, maar ook tot uw applaus.”

Het komt er dus voor ons witte mannen van middelbare leeftijd zo als ik, op aan geduldig te wachten op het inzicht dat we dank zij jou zullen krijgen.

Weet je, Laurence, ik hoorde ooit dezelfde ergerlijke wijsneuserij van rabiate katholieken of van marxisten (vaak evolueerden die van de eerste naar de tweede categorie; nu zijn ze vaak verveld tot islamofielen ). Die hebben zoveel onheil aangericht met hun gelijkhebberige ideologieën dat ik dit niet nog een derde keer wil meemaken.

Jij wil ook dat we onze geschiedenis gaan herschrijven, de namen van straten veranderen en monumenten weghalen. Jij en je alwetende vrienden zullen natuurlijk bepalen wat nog mag en niet mag.

Wij, de voormalig geprivilegieerde witte mannen, hebben daar niets meer over te zeggen. Onze eigen geschiedenis wordt onteigend door betweterige fanatici. Heb ik nog het recht op een eigen mening en om me daartegen te verzetten?

--

VRT Nieuws wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Meest gelezen