Nog altijd 11 bedrijven geblokkeerd na de fipronilcrisis

In het kader van de fipronilcrisis van afgelopen zomer zijn er in ons land nog altijd elf bedrijven die geheel of gedeeltelijk stilliggen. Dat heeft minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) gezegd in de Kamercommissie Volksgezondheid. 

Bij de geblokkeerde bedrijven zijn drie legbedrijven die geen eierproductie hebben. "Daarnaast mogen vier legbedrijven geen dieren laten slachten en moeten vier opfokbedrijven aantonen dat ze een conforme productie kunnen starten", aldus Ducarme.

De minister van Landbouw wees erop dat er een erg grondige schoonmaaakoperatie moet gebeuren als er een besmetting met fipronil heeft plaatsgevonden. Het eenvoudigweg doden van het pluimvee en vervangen door andere kippen volstaat niet om de besmetting weg te nemen.     

Ducarme benadrukte dat de fipronilcrisis nog niet voorbij is. Er worden nog altijd testen uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), ook bij filialen die in het verleden al een controle hebben ondergaan.  Hij waarschuwde de parlementairen ook dat dergelijke voedselcrisissen in de toekomst nog zullen voorkomen. "Laat ons niet naïef zijn. We moeten alles in het werk stellen opdat het controlesysteem zo efficiënt mogelijk is, zodat het effect op de volksgezondheid zo gering mogelijk is".     

De autocontroles en controles door het FAVV noemde Ducarme "efficiënt" en "geruststellend". "We zijn één van de weinige en misschien het enige land in Europa waar de hele eierketen is getest. Andere landen hebben hun job niet gedaan zoals wij die gedaan hebben". Na kritiek van enkele parlementsleden gaf hij toe dat er nog lessen zullen getrokken worden uit de crisis, op Belgisch én op Europees niveau.

Meest gelezen