Tommelein: "Geen premies voor omschakeling naar "nieuw" aardgas"

Er komen geen premies voor wie zijn aardgasinstallatie moet vervangen door de omschakeling naar "nieuw" aardgas. Dat heeft Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) gezegd in "De inspecteur" op Radio 2. Het gaat om mensen die een aardgasketel hebben van voor 1978 of die er een uit het buitenland hebben gehaald.

Zo’n 1,6 miljoen particulieren en bedrijven in ons land krijgen de komende jaren een ander soort aardgas. Het "arme" gas dat uit Noord-Nederland komt wordt vervangen door "rijk" gas uit andere streken. Maar niet alle toestellen werken zomaar op dat nieuwe gas. Vooral toestellen die dateren van voor 1978 of die uit andere landen- bijvoorbeeld Nederland- gehaald zijn, zullen vervangen moeten worden.

Dat betekent grote kosten. Een luisteraar van "De inspecteur" meldde dat het vervangen van haar hele installatie (inclusief breekwerken) geschat werd op zo'n 12.000 euro. "We hopen dat er premies of een tegemoetkoming zullen zijn. Dat is toch een grote onverwachte uitgave die we plots moeten doen", zei de vrouw uit Sint-Truiden.

Maar die premies komen er niet, zo stelde minister Tommelein heel duidelijk. Het gaat om een verantwoordelijkheid van de mensen zelf, niet van de overheid, zo klonk het."Er is een proefproject geweest in Houthalen. Daaruit blijkt dat minder dan een half procent van de toestellen niet beantwoordt aan de eisen. Voor wie dat het geval is, is het dringend tijd om die investering te doen. Dat betekent ook een meerwaarde voor de woning. We kunnen diegenen die de investering al gedaan hebben, nu toch niet laten meebetalen voor wie dat nagelaten heeft in de voorbije 40 jaar."

Ook wie een moderne installatie heeft zal die verplicht moeten laten nakijken en eventueel anders laten instellen. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, laat je die controle best samenvallen met het verplichte tweejaarlijkse nazicht van de gasketel.

"Ik sta open voor overleg"

De gasreparateurs en installatiebedrijven waren gisteren niet opgezet met de communicatie van de overheid.  Volgens hen zijn consumenten al opgeroepen om een technicus in de arm te nemen, terwijl de bedrijven zelf nog niet voldoende op de hoogte zijn gesteld over wat er van hen verwacht wordt.

Tommelein, die niet aanwezig was op de officiële persconferentie, heeft begrip voor die reactie. "Ik nodig hen uit om daarover samen te zitten en te kijken wat de problemen zijn", zegt hij. De minister wil ook overleggen met zijn federale collega Marie-Christine Marghem (MR). Over wie welke kosten draagt, is er blijkbaar nog geen eensgezindheid tussen de minister. "Ik heb met haar nog geen enkel overleg gehad over de aanpak."

Meer informatie over de omschakeling naar "rijk" aardgas vind je op de website www.gasverandert.be.

Meest gelezen