Veteraan van de Koerdische zaak Jalal Talabani overleden

In Duitsland is de voormalige Iraakse president Jalal Talabani overleden. Hij werd 83. Talabani was de tweede president van Irak na de Amerikaanse invasie en bezetting van 2003, die leidde tot de val van dictator Saddam Hoessein. Toen Talabani in 2005 president werd, was het de allereerste keer dat een Koerd staatshoofd van Irak werd. In 2014 trad hij af wegens gezondheidsproblemen. Talabani was leider van de partij PUK, de Patriottische Unie van Koerdistan. Zijn grote rivaal in Koerdistan was huidig Koerdisch president Massud Barzani. 

Oud-president Jalal Talabani, een veteraan van de Koerdische zaak, is overleden op een ogenblik dat Iraaks Koerdistan unilateraal heeft gekozen voor de weg naar onafhankelijkheid met een omstreden referendum op 25 september.

Talabani was al enkele jaren ziek en is op 83-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Duitsland, waar hij onlangs heen is gebracht toen zijn gezondheidstoestand verslechterde. De partij die Talabani heeft gesticht, de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK), toonde zich aanvankelijk sceptisch over de organisatie van een referendum op initiatief van Massoud Barzani, de historische rivaal van Talabani. Maar uiteindelijk deed de PUK dan toch mee aan de volksraadpleging.

Talabani was een ervaren politicus en onderhandelaar, die een groot deel van zijn leven heeft gewijd aan de strijd voor de Koerdische zaak tegen de Iraakse staat. Uiteindelijk werd hij in 2005 na de Amerikaanse invasie en bezetting president van Irak. Dat bleef hij tot 2014, toen hij wegens gezondheidsproblemen moest aftreden.“Oom Jalal” werd hij genoemd door zijn aanhangers, omdat hij zich inzette voor het verminderen van de spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Irak.

Talabani is geboren in 1933 en richtte in 1975 zijn partij PUK op. De PUK is de grote rivaal van de KDP, de Koerdische Democratische Partij, van Massoed Barzani, huidig president van Koerdistan.

In 1988 sloegen beide partijen de handen in elkaar, toen er een nieuwe Koerdische opstand uitbrak tegen de Iraakse dictator Saddam Hoessein. Na de Golfoorlog in 1991, leidden de tegenstellingen tussen PUK en KDP tot een gewapend conflict tussen beide partijen. Na een bestand en een vredesakkoord kwam het in 2002 weer tot een echte toenadering tussen PUK en KDP.

Na de val van Saddam Hoessein in 2003 vormen Talabani en Barzani een gemeenschappelijke lijst voor de parlementsverkiezingen van 2005. Drie maanden later wordt Talabani aangeduid als president van Irak, een grotendeels protocollaire functie. Hij wordt vervolgens in 2006 gekozen en in 2010 herkozen. Het einde van de carrière van Talabani wordt gekenmerkt door gezondheidsproblemen. Na zijn aftreden in 2014 wordt hij opgevolgd door de Koerd Fuad Masum.

Meest gelezen