SCIENCE PHOTO LIBRARY

"Latrelaties zijn de relaties van de toekomst, maar verdienen een juridisch kader"

Latrelaties zijn al lang geen verwaarloosbaar fenomeen meer, maar er bestaan nog veel misverstanden over. Dat zegt relatietherapeute Rika Ponnet in een column op de website van Radio 1. Momenteel zit naar schatting 1 op de 20 Belgen ouder dan 30 in een relatie zonder samen te wonen, en dat aantal zal alleen maar stijgen. Daarom pleit fiscaal jurist Michel Maus voor een juridisch kader.

"Latrelaties, waarbij mensen hun leven delen maar niet samenwonen, hebben we leren kennen in de jaren 60 en 70. Vandaag is een latrelatie een valabele levenskeuze én populairder dan ooit", zegt Ponnet, in een column op de website van Radio 1

Verschillende soorten koppels kiezen voor het "Living Apart Together"-model. "Er is een verschil tussen "Dating LAT"-koppels, die nog in de verkeringsfase zitten. Dat zijn vaak twintigers die nog niet zo lang samen zijn. Daarnaast zie je de groeiende groep "Bonding LAT"-koppels: vooral dertigers en veertigers die na een scheiding opnieuw een vaste relatie aangaan, maar niet voor de klassieke samenleefrelatie kiezen. Deze groep groeit aanzienlijk: steeds meer koppels met kinderen herpartneren na hun scheiding. En ze hebben niet per se de behoefte om te gaan samenwonen met een nieuwe partner en stiefkinderen."

"Ook wie zijn partner verliest en daarna een nieuwe relatie aangaat, wil niet per se samenwonen", zegt Ponnet. "Voor zestigers en zeventigers met een eigen woning klinkt een verhuizing niet aantrekkelijk. En een gewortelde boom verplant je beter niet", lacht Ponnet. "Ook wie als single een tijdje van zijn vrijheid genoten heeft, wil daarna niet per se nog samenwonen. Dat past in de algemene tendens dat we steeds meer nood hebben aan "ik"-tijd, naast de "wij"-tijd in een relatie, al ligt dat voor iedereen anders."

Wie na een scheiding een nieuwe partner heeft, wil niet per se opnieuw samenwonen. En mensen hebben steeds meer nood aan tijd voor zichzelf.

Ook de redenen waarom koppels al dan niet gaan samenwonen lopen uiteen. "Op dat vlak is er een verschil tussen "Intrinstieke LAT"-koppels, die simpelweg niet willen samenwonen vanuit een persoonlijke overtuiging, en "Extrinisieke LAT"-koppels, voor wie het een pragmatische keuze is om (nog) niet te gaan samenwonen. En vooral die laatste groep groeit aanzienlijk."

Een groot misverstand is dat een latrelatie minder engagement vereist. Het tegendeel is waar: communicatie is cruciaal, en evident is het niet per se.

Over latrelaties bestaan er volgens Ponnet nog veel misverstanden. "Ik hoor bijvoorbeeld in mijn praktijk vaak dat mensen te horen krijgen dat ze van twee walletjes zouden eten. Maar wie in een latrelatie stapt, moet er net zo veel in investeren als een samenlevend koppel. Het vraagt sowieso meer moeite dan een klassiek kerngezin", zegt ze.

"Daarbij komen nog specifieke uitdagingen: je moet veel met elkaar afstemmen. Want de zaken die gebeuren vanuit de dagelijkse gang van zaken als je samenwoont, moeten actief worden afgesproken. Het is niet voor iedereen weggelegd. Latkoppels ervaren als grootste nadeel trouwens dat gependel tussen adressen. "Ik leef in koffers", hoor ik dan.""

Michel Maus: "Onze samenleving evolueert, onze wetten niet"

Volgens fiscaal expert Michel Maus evolueert het wettelijk kader in ons land niét mee met het veranderende relatielandschap. "Er is simpelweg geen juridisch kader voor koppels die niet samenwonen. Ons recht moet zich aanpassen aan de evolutie dat mensen minder vaak trouwen en eerder samenwonen, of ook niet. Jammer genoeg hinken we op dat vlak achterop", zegt hij in een column op de website van Radio 1.

Koppels die niet samenwonen, zijn volgens de wet vreemden voor elkaar. Dat moet veranderen.

Latkoppels zijn volgens de wet immers vreemden voor elkaar, en dat moet veranderen zegt Maus. "Als een van beide partners overlijdt, zijn de consequenties verregaand. Voor een erfenis moet de overblijvende partner immers de hoogste schijf successierechten betalen. Dat tarief ligt in Vlaanderen op 65%, in Wallonië en Brussel nog hoger", zegt hij. "Koppels die dat willen vermijden, moeten actief een testament afsluiten bij de notaris, en goede afspraken maken. Het verschil met de fiscale voordelen van een huwelijk of het wettelijk samenwonen is gigantisch."

Meest gelezen