foto Peter Hilz (C)

70-tal verenigingen ondertekenen Gents doopdecreet

In Gent ondertekenen 71 studentenverenigingen een engagement om de traditionele studentendoop op een fatsoenlijke manier te laten verlopen.  

Het doopdecreet behelst eigenlijk dezelfde tekst van 2016, omdat er geen incidenten waren aan het begin van vorig academiejaar. "Dat betekent dat de tekst duidelijk is", zegt studentenambtenaar Anneke Vanden Bulcke.

Twee jaar geleden werd nog een verbod op de consumptie van rauw vlees toegevoegd nadat in 2014 enkele jongeren ziek waren geworden van een studentenpap met rauwe lever.

In het doopdecreet wordt naast het gebruik van bepaalde etenswaren ook naaktloperij tijdens het doopritueel van de schachten niet toegelaten. Een bepaling die eigenlijk al wettelijk is verboden, "maar we weten waarom we het verbieden. Bepaalde studenten kunnen het blijkbaar niet laten hun broek af te steken", aldus Vanden Bulcke.

Voorts geldt een verbod op dronkenschap, een verbod op het gebruik van slachtafval, kadavers, bloed, levende gewervelde dieren of gevaarlijke producten. Ten slotte vermeldt het doopdecreet ook een verbod op "overdreven vernedering", terwijl "ongewenste intimiteiten" onder de aandacht gebracht worden.

Er zijn zo'n 70 verenigingen die schachten (kandidaat-leden) dopen, ongeveer de helft van het totale aantal erkende studentenverenigingen aan de Gentse universiteit en de Arteveldehogeschool. De ondertekening is verplicht en verenigingen kunnen hun erkenning verliezen indien ze het doopdecreet met de voeten treden.

Meest gelezen