BELGA/VERGULT

Extra geld kansarme kinderen leidt niet tot betere resultaten op school

Het extra geld voor kansarme kinderen in het basisonderwijs leidt niet tot betere resultaten. Wel bereiken meer leerlingen de A-stroom, of het hoogste niveau, in het middelbaar onderwijs, maar daar lopen zij vaak een leerachterstand op of zakken dan toch terug naar het beroepsonderwijs. Dat blijkt uit een rapport van het Rekenhof over gelijke onderwijskansen.

Vlaanderen trekt elk jaar 240 miljoen uit voor de begeleiding van kinderen uit kansarme gezinnen, om hen toch een betere aansluiting te geven in het basisonderwijs. Het merendeel daarvan, 173 miljoen euro, gaat naar extra personeel, om kinderen bij te spijkeren.

Het resterende bedrag, een kleine 65 miljoen euro, is voor werkingsmiddelen en leermaterialen. In het middelbaar onderwijs gaat jaarlijks nog eens 81 miljoen euro extra naar de begeleiding van kansarme leerlingen.

Uit een steekproef van het Rekenhof op zestig scholen met
veel kinderen met een grote leerachterstand en die hoofzakelijk uit kansarme gezinnen komen, blijkt dat de resultaten niet verbeteren en soms zelfs verslechteren, ondanks de extra investering. Het onderzoek is gedaan over de periode tussen 2008 en 2014. 

Ouders niet betrokken

Volgens het Rekenhof is één van de belangrijkste factoren de
geringe betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. “Op alle beleidsdomeinen moet daar echt meer aandacht aan besteed worden”, zegt directeur Adri De Brabandere van het Rekenhof.

“Verder merken we ook grote verschillen tussen scholen onderling. Op scholen waar de betrokkenheid van leerkrachten groter is, zie je meer draagkracht voor onderwijs aan kansarme kinderen en daardoor ook
betere resultaten”, aldus De Brabandere.

"Extra geld noodzakelijk"

Minister van Onderwijs Hilde Crevits zegt zich te kunnen vinden in de conclusies van het rapport. Toch wiil zij het beleid om extra geld uit te trekken voor kansarme leerlingen niet terugdraaien. “Dat we extra
geld besteden aan kwetsbare leerlingen is absoluut noodzakelijk. Dat kunnen we niet in vraag stellen”, aldus Crevits. 

Zij erkent ook dat de betrokkenheid van ouders van groot belang is. Ook wil zij werk maken van een “goed zorgbeleid”. “En ook een stabiel team van leerkrachten werkt heel positief. Het is nu aan de scholen zelf en aan ons om te kijken op welke manier we ervoor kunnen zorgen dat dit in alle scholen in Vlaanderen verbetert.”

Crevits voelt er echter niets voor om voor alle leerlingen individuele leerplannen op te stellen. Daar is in het verleden ook vanaf gestapt.

Meest gelezen