BELGA

Moet de Grote Moskee in Brussel de deuren sluiten?

De onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart pleit ervoor om de concessie te herbekijken die de Grote Moskee in 1967 van de overheid kreeg. Dat staat in een nieuw rapport dat maandag zal worden voorgesteld, zegt voorzitter Patrick Dewael in De Ochtend op radio1.

De onderzoekscommissie bekijkt meerdere facetten van radicalisering. Onderwijs, gelijke kansen, radicalisering in de gevangenissen,... Vanuit verschillende invalshoeken wordt in kaart gebracht hoe radicalisering een halt kan toegeroepen worden.

De Grote Moskee is daarin een apart stukje van de puzzel. "Wat de hoofdimam en de voorzitter van het Islamitisch Cultureel Centrum vertelden in de commissie is hallucinant" herinnert Patrick Dewael de zittingen van voor de zomer. "Ze kenden het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens niet. De hoofdimam zei dat man en vrouw gelijk zijn, maar dat een vrouw de man moet volgen. Dat is onaanvaardbaar."

Radicalisering via Grote Moskee?

Volgens een onderzoekster aan de KULeuven is er een grote diversiteit aan wat er in de Grote Moskee gepreekt wordt. Maar volgens Dewael is de commissie tot de conclusie gekomen dat het salafisme en wahabisme in de Grote Moskee verspreid wordt.

"Waar het op neerkomt is dat bij ons een religie ondergeschikt is aan de grondwet. En wat we gehoord hebben in de commissie is dat zij ervan uitgaan dat onze wetten ondergeschikt zijn aan hoe zij religie willen beleven"

"Je kan niet aanvaarden dat op eigen grondgebied een leer verspreid wordt die niet verenigbaar is met de essentiële waarde van de rechten van de mens, zoals gelijkheid tussen man en vrouw. Daar moeten we dus paal en perk aan stellen." In de commissie is er volgens Dewael een grote consensus over sterke aanbevelingen om vat te krijgen op de situatie.

Geen controle in Grote Moskee

Omdat de moskee niet erkend is, is er ook geen directe controle. "In de commissie hebben ze beloofd een erkenning aan te vragen, maar tot op vandaag is er nog geen enkel dossier ingediend" zegt Dewael. Er liggen nu dus verschillende pistes op tafel.

Een mogelijkheid is het herbekijken van de concessie van de Grote Moskee. Hoe dat juridisch juist vertaald zal worden?  Dewael wil nog niet vooruitlopen of het opzeggen van de concessie en dus de sluiting van de Grote Moskee bij de aanbevelingen zit. 

Meest gelezen