KMSK - Lukas -Art in Flanders vzw

Vier nieuwe kunstwerken op topstukkenlijst

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft vier belangrijke werken beschermd als topstukken. Het gaat om schilderijen van de Vlaamse schilder James Ensor en de Franse schilder Nicolas Poussin, en een kazuifel en een stola van twee middeleeuwse volksheiligen uit Maaseik.

Een bescherming als topstuk is weggelegd voor werken van een uitzonderlijke historische, artistieke of wetenschappelijke waarde. Ze worden als zeldzaam en onmisbaar beschouwd, en mogen na de erkenning niet buiten Vlaanderen worden gebracht zonder toelating van de Vlaamse overheid. Ze zijn ook beschermd tegen fysische ingrepen.  Een bijzondere subsidieregeling moet de goede zorg voor de stukken waarborgen. Op dit moment staan er 617 topstukken op de lijst. Ze zijn verspreid over 170 bewaarplaatsen, meestal gaat het om professionele instellingen. 

Het werk van Ensor "Verbazing van het masker Wouse" dateert uit de periode tussen 1887 en 1897, waarin hij verschillende schilderijen maakte met masker- en skeletmotieven. De werken uit die periode gelden als zijn beste en meest originele schilderijen. Deze Ensor wordt bewaard door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA).

Nicolas Poussin (1594-1665) wordt beschouwd als de grootste Franse schilder uit de 17de eeuw. Hij gaat door als de tegenpool van Peter Paul Rubens. “Dood van de heilige maagd” was oorspronkelijk bestemd voor de kathedraal Notre-Dame van Parijs. Het werk moest hulde brengen aan de patroonheilige van de kathedraal en aan de eerste bisschop van Parijs, de heilige Dionysius. Het stelt de dood van Maria voor, de aartsbisschop staat als Sint-Dionysius vooraan tussen de apostelen. Het schilderij werd in 1793, enkele jaren na de Franse Revolutie, in beslag genomen en in 1802 ondergebracht in het Brusselse Museum van de Dijle, dat opgericht was door Napoleon. Het werk geraakte in de vergetelheid en pas in 1999 werd het teruggevonden, in de Sint-Pancratiuskerk van Sterrebeek, waar het nu nog hangt.

De twee laatste stukken zijn een kazuifel (casula) en een stola (velamen)  van de zussen Harlindis en Relindis, bekende volksheiligen die in en rond Maaseik leefden in de eerste helft van de achtste eeuw. Zij waren de dochters van Adelardus, een bekeerde Frankische edelman en zijn echtgenote Grinara. Die bouwden een klooster voor hun dochters. Harlindis werd er de eerste abdis, en bij haar dood volgde haar zus haar op.

De kazuifel en de stola behoren tot één van de vroegste textielvoorbeelden uit de vroege middeleeuwen die in Vlaanderen en West-Europa bewaard zijn gebleven. De kazuifel bestaat uit 16 fragmenten van verschillende luxueuze middeleeuwse stoffen. De stola bestaat uit twee stukken purperen zijde die met een purperen draad aan elkaar zijn genaaid. Beide stukken bevinden zich in de Sint-Catharinakerk van Maaseik.

Museum Maaseik
Stad Maaseik

Meest gelezen