Maxime Anciaux - All rights reserved

Woonzorglijn behandelde vorig jaar een pak meer klachten over woonzorgcentra

De Woonzorglijn heeft vorig jaar 172 klachten behandeld. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als in 2015. Bij het meldpunt kunnen mensen terecht met vragen of klachten over woonzorgcentra en andere ouderenvoorzieningen. In zo'n 40 procent van de gevallen bleek na onderzoek dat de klacht terecht was. Het vaakst wordt er geklaagd over de kwaliteit van de zorg.

De 172 klachten werden opgesplitst in 559 deelklachten. Dankzij een verhoogde personeelsinzet en een nieuw registratie- en opvolgysteem, kon de Woonzorglijn een klacht opsplitsen in verschillende deelklachten. Meer dan de helft van de deelklachten gaan over de zorg en kwaliteit van de zorg in de woonzorgcentra.

De meeste deelklachten (56) gaan over de dagelijkse lichaamsverzorging. Bijna de helft daarvan (27) blijkt ook gegrond. Ook deelklachten over hulp die bewoners nodig hebben bij dagdagelijkse activiteiten komen regelmatig terug (35), al blijken die minder vaak gegrond (13).

De maaltijden komen ook vaak terug in de deelklachten. 34 klachten (waarvan 14 gegrond) gaan over het voedsel, de smaak, de bereiding, de variatie en dergelijke. De omkadering in de woonzorgcentra is een ander aandachtspunt. Ongeveer een op de vijf deelklachten gaat over omkadering. Minder dan de helft daarvan (35) blijkt gegrond. "Om de kwaliteit van zorg te garanderen maakt de Vlaamse regering in 2018 21 miljoen euro vrij voor extra personeel in woonzorgcentra om de stijgende zorgzwaarte op te vangen", zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) in een reactie.

"Het aantal klachten dat we in 2016 hebben geregistreerd, is hoger dan in 2015 en 2014", zegt Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap Zorg en Gezondheid. "Maar een correcte vergelijking met de evolutie van het aantal klachten van de vorige jaren is moeilijk wegens de optimalisering van de werking van de Woonzorglijn." Moonens wijst er ook op dat het aantal ouderen in de woonzorgcentra snel stijgt en dat de Woonzorglijn bekender geworden is bij het grote publiek.

Als de Woonzorglijn de klacht niet zelf kan onderzoeken, geeft ze opdracht aan de Zorginspectie om ter plaatse een onaangekondigde inspectie uit te voeren. "Als er een probleem wordt vastgesteld, gaat ons agentschap het gesprek aan met het woonzorgcentrum en moeten zij een plan voorleggen waarin ze aantonen dat ze de problemen gaan oplossen. En dat wordt dan ook verder opgevolgd", aldus Moonens.

Meest gelezen