Amnesty International: "Afghanen terugsturen is onmenselijk"

Europa stuurt duizenden vluchtelingen terug naar Afghanistan terwijl ze daar nog steeds het risico lopen gefolterd, gekidnapt en gedood te worden. Dat zegt Amnesty International in een nieuw rapport.

Amnesty International trekt in een nieuw rapport aan de alarmbel. Uit cijfers van Eurostat - het statistische bureau van de Europese Unie - blijkt dat er nu steeds meer Afghaanse vluchtelingen gedwongen worden gerepatrieerd. Drie keer meer zelfs dan in 2015. En dat terwijl de veiligheidstoestand in Afghanistan nog steeds "uiterst problematisch" is. Een standpunt dat op dit moment ook wordt gedeeld door het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De mensenrechtenorganisatie noemt de gedwongen repatriëring van Afghanen onmenselijk. "We stellen vast dat de situatie in Afghanistan op dit moment zo slecht is, dat je onmogelijk nog mensen kunt terugsturen", vertelt Eva Berghmans, juriste bij Amnesty International. Ook de Verenigde Naties bestempelen het land als gevaarlijk. Volgens de VN was 2016 zelfs het bloedigste jaar voor Afghaanse burgers.

"In heel Afghanistan is er een algemene situatie van geweld", volgens Berghmans. "Amnesty International heeft mensen ter plaatse geïnterviewd die teruggekeerd zijn uit Europa en die met enorm veel problemen worden geconfronteerd. Mensen die vlak na aankomst worden ontvoerd en vermoord. Of Afghanen die bekeerd zijn en vervolgd worden." Daarnaast woedt er nog steeds een fel conflict tussen verschillende gewapende groepen en het regeringsleger, waarbij ook vaak burgerslachtoffers vallen.

"Europa houdt geen rekening met huidige situatie in Afghanistan"

Het terugsturen van Afghanen is de afgelopen jaren veel gemakkelijker geworden, vooral omdat de Europese Unie en de Afghaanse overheid in Kaboel daarover een akkoord hebben afgesloten. "En daar staat natuurlijk ook wat geld tegenover. Europa heeft daar heel wat financiële middelen op ingezet, om zo veel mogelijk mensen terug te sturen", stelt Berghmans. "Zonder rekening te houden met de veiligheidssituatie voor de mensen ter plaatse."

Amnesty International vraagt nu dat de gedwongen terugkeer van Afghanen - minstens voorlopig - wordt opgeschort en dat Europa de veiligheidssituatie in Afghanistan snel herbekijkt. "Zolang de veiligheid in Afghanistan niet beter wordt, mag Europa geen vluchtelingen meer terugsturen", besluit Berghmans.

Meest gelezen