Kurt Desplenter

Defensie zoekt 1.570 militairen in 2018, een derde meer dan dit jaar

Defensie gaat in 2018 op zoek naar 1.570 nieuwe militairen. Dat is 35 procent meer dan vorig jaar. De aanwervingen zijn nodig om de uitstroom van oudere militairen op te vangen.

Dit jaar wilde Defensie 1.160 officieren, onderofficieren, soldaten en matrozen recruteren. In vergelijking met 2017 blijft het aantal vacatures voor onderofficieren volgend jaar op een hoog peil van 600. Het aantal jobs voor soldaten en matrozen wordt zelfs quasi verdubbeld.

"De stijging van het aantal jobs is nog maar een eerste stap in de trend van de toekomstige rekruteringsjaren", luidt het. "Volgens de prognoses zal Defensie de komende jaren steeds meer vacatures uitschrijven, met pieken tot 2.100 per jaar."

De nieuwe rekruteringen moeten de massale uitstroom opvangen van militairen op leeftijd, terwijl het personeelseffectief tegen 2030 afgebouwd wordt tot 25.000 voltijdse equivalenten, met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 34 jaar, zoals beschreven staat in het Strategisch Plan voor Defensie.

Meest gelezen