Egbert Lachaert over krakersdiscussie: "Wat Daniël Termont voorstelt, is Vlaams Belang voorbij"

Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert haalt zwaar uit naar de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A). Die vindt het wetsvoorstel om kraken strafbaar te maken, niet ver genoeg gaan. "Wat hij voorstelt, is Vlaams Belang voorbij", stelt Lachaert, de initiatiefnemer van het wetsvoorstel, in "De ochtend" op Radio 1.

Het wetsvoorstel om kraken strafbaar te maken, werd al goedgekeurd in de Commissie Justitie en vandaag wordt er gestemd in de Kamer. "Het slachtoffer krijgt twee middelen erbij", vertelt Lachaert. "De burgerlijke procedure bij de vrederechter wordt sneller gemaakt. En anderzijds kan je voortaan gewoon een klacht neerleggen bij de politie. Je hoeft niet per se een advocaat in te schakelen en een procedure te starten tot uithuiszetting (de huidige procedure, red.)"

In gevallen waarbij een groep krakers in een huis gaat wonen waarvan de eigenaars op vakantie zijn, zoals recent gebeurde in Gent, zou de politie de krakers meteen moeten kunnen uitzetten uit de woning, zo zegt Lachaert. Voor onbewoonde panden ligt het iets ingewikkelder, daar blijft er wel een wachttermijn van 8 dagen voor er een uithuiszetting kan komen. Dat is nodig omdat de krakers hun zaak moeten kunnen bepleiten voor een rechter.

Maar de Gentse burgemeester Termont vindt het wetsvoorstel niet streng genoeg.  Hij vreest dat krakers na een uithuiszetting meteen een ander huis zullen bezetten. Termont wil een wachttermijn bij de procureur van 12 of 24 uur,  zodat er sneller kan worden opgetreden. En hij vraagt ook om de burgemeesters ruimere bevoegdheden te geven.

"Hij moet stoppen met klagen en zijn verantwoordelijkheid nemen"

Volgens Lachaert, zelf actief in de lokale politiek in Merelbeke, interpreteert de burgemeester het wetsvoorstel fout en negeert hij het feit dat de wet gewoon niet strenger kan, ook als men dat zou willen. "Als we dat doen, zal de wet vernietigd worden door het Grondwettelijk Hof omdat we in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens", zegt Lachaert.

"Wat hij voorstelt is Vlaams Belang voorbij. Hij ziet de rol van burgemeester als rechter en uitvoerder", aldus de Open VLD'er.  "Hij moet stoppen met klagen in de pers en zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik ben er zeker van dat als hij 1 of 2 keer een voorbeeld stelt en de politie stuurt (naar een gekraakte woning, red.), dat de situatie heel snel zal keren in Gent. Hij moet gewoon aan de slag."

Volgens Lachaert spreekt Termont volledig in eigen naam en gaat hij tegen het standpunt in van zijn eigen partij en van zijn coalitiepartner Groen.

Meest gelezen